Begin typing your search above and press return to search.

24 अक्टबरनिफ्राय बंगाइगांवआव बिजाब मेला खुंफुंगोन

24 अक्टबरनिफ्राय बंगाइगांवआव बिजाब मेला खुंफुंगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Oct 2018 9:56 AM GMT

बंगाइगांव,अक्तबर 21: बंगाइगांव टाउनआव थानाय गान्घी गेलेग्रा फोथाराव 24 अक्तबरनिफ्राय बंगाइगांव बुक फेजटीभल खमिटीआ बंगाइगांव जिल्ला खमिटीखौ लोगोआव लाफानानै बिजाब मेला खुंफुंनो थाखाय साखाफारा।

खमिटीनि आफादगिरि बिथांआ बुङोदि, “बे बिजाब मेलाखौ खुंथायाव थानाय मनट्री पानि भुसान चौदरि बिथांआ बेखेवगोन आरो गुबुन गुबुन गेदेमा बिथांमोन जेरै आसामनि DGP आरो मुंदांखा लिरगिरि कुलदार सायकिया, बाबुलार चर्मा, बंगाइगांव जिल्ला डिपुटी खमिसनार बिथांमोनहाबो नुजाथिगोन”।

25 अक्टबराव मुंदाखा खन्थायगिरि निलिम कुमार बिथांआ “बरटालाब” मुंनि हाबाफारिआव बाहागो लागोन आरो जोबथि हाबाफारिआव बारग’ पुलिस अफिसार आरो लिरगिरि हारेक्रिस्न देखा बिथांआ बाहागो लागोन। बिजाब मेलायाव सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय बिजाब मेलाजों लोगोसेयैनो हारिमुआरि आदार दिन्थिफुंनाय आरो जानाय हाबाफारिखौबो लागोन होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब