Begin typing your search above and press return to search.

4.7 गोहो गोनां बांग्रिंआ आसाम आरो सा-सान्जा ओनसोलखौ सोमावग्लुंदों

4.7 गोहो गोनां बांग्रिंआ आसाम आरो सा-सान्जा ओनसोलखौ सोमावग्लुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Sep 2018 12:13 PM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 25: दिनै फुंनि 9.17 रिंगायाव आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय बरपेटा जिल्लानिफ्राय सोमजिनाय 4.7 गोहो गोनां बांग्रिंआ आसोम हादोरसाजों लोगोसे सा-सान्जा ओनसोलनि गुबुन गुबुन हादोरसाफोरखौबो सोमावग्लुंदों।

दिजेस्टार मेनेजमेन्ट बिफान्निफ्राय मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला खनसे सोमावग्लुंनानै दसे थाना खनसे सोमावग्लुंबावदों। गासै खन्नै सोमावग्लुंनायाव आसामनि गुवाहाटी आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे अरुनाचल प्रदेस, मेघालया, मनिपुर आरो नागालैन्ड हादोरसाफोरावबो सोमावग्लुंदों होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

गोजोनथावदि आसाम हादोरसायाव जेबो खहा जानायनि खौरां मोन्नाय जायाखै।

Next Story
गाहाय रादाब