गाहाय रादाब

61 मेम्बारफोरखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ गसाइगांव आव मावख’ बेखेवदों

बिपिएफ

गसाइगांव,मार्च 21: 28 नं गासाइगांव एसेमब्लि बियाबआव बड’लेन्ड पिपल्स फ्रन्ट एबा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गोदानै बिसायखथिनि थाखाय मावख’ बेखेवदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बीटीसी खुंथायनि समाज जौगाखां बिफाननि EM म्रिटुनजय नार्जारि बिथांआ गोदानै बिसायखथि मावख’खौ बेखेवनानै होयो।

गसाइगांवनि MLA माजेन्ड्र नार्जारि, गसाइगांव मुनिचिपल बोर्डनि गाहाय ध्रुब कुमार ब्रम्ह, बिपिएफ दोलोनि गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोर आरो माखासे ओनसोलनि सुबुंफोराबो गोदान मावख बेखेवनाय हाबाफारिआव नुजाथिदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

खौरां मोनबावनाय बादिब्ला थांनाय 17 मार्च 2019 आव गोदानै मावख’ बेखेवनायजों लोगोसे 61 मोम्बार 28 नं गासाइगांव एसेमब्लि बियाबनि थाखाय खमिटिबो दाफुंनानै होयो आरो इस्वरान नार्जारि बिथांखौ गाहाय आरो मकेन नार्जारि बिथांखौ लिंथुमगिरिनि मासिआव फसङो होन्ना मिथिनो मोनो।