Begin typing your search above and press return to search.

AASM मुंनि गोदान राजखान्थि हान्जा दादों

AASM मुंनि गोदान राजखान्थि हान्जा दादों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 July 2018 11:13 AM GMT

डिब्रुगड़,जुलाइ17: रबिबाराव Sukapa Bhavan, Barbaruah, आव जेनेरेल जथुमा लानानै All Assam Shakti Mancha (AASM) मुंनि गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा दादों।

हाबाफारि बादियै समाज सिबियारि रन्जित बरुवाया गोदान आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे साथि सावनाय हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन समाज सिबियारिफोरा सावो। साहित्य सभानि सोद्रोमा डिजेन सर्मा बिथांआबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो क्रिफाल फुकार बिथांआ जथुमाखौ सामलायो।

AASM जिल्ला खमिथिनि आफादगिरि उत्तम बुरहागहाइना सुबुं थुबुरमायाव जुथुमानि थांखि आरो आफादनि मोन 7 दाबिफोरजों लोगोसे आसामनि थाखाय Iner-line Permit फोसावनांगौनि फारसे बुंथियो। बिथांमोनि गुबै थांखिफोरा जाबाय फारियै-आयजोफोरखौ रैखाथि होनाय आरो गोहो बांहोनाय, आसामनि हा-हुफोरखौ असमिया नङै आरो गुबुनारिफोरनो फान्नायखौ होबथानाय, असमिया रावखौ मोनफ्रोमबो बिथिंआवनो बाद्यथा खालामनाय आरो आसामनि दैबानानि जेंनाखौ हादोरारि जेंना खालामनाय। राजकिसर राजबंसि आरो ज्यतिस बरुवा बिथांमोनखौ आफादनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै सायखयो।

Next Story
गाहाय रादाब