Begin typing your search above and press return to search.

कक्राझाराव एबसुआ जिला खुंथाइखौ समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबिदों

कक्राझाराव एबसुआ जिला खुंथाइखौ समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Sep 2019 11:41 AM GMT

कक्राझार: दुलाराय बर' फरायसा आफाद कक्राझार जिला समिति बि टि ए डि नि सदर थावनि कक्राझार जिलायाव सोलिबाय थानाय जुवा गेलेनाय, मेला, हारिमुवारि हाबाफारि, डि जे, समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै जिल्ला खुंथायनो थाबैनो राहा लानो दाबि दैखाङो।

मख'जाथावदि सुक्रबार खालि कक्राझार जिलानि जिला बेंगिरि पार्थ प्रटिम हाजरिकानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद ( एबसु ) आ गांसे गोसोखां लाइ गथायो होनना कक्राझार जिला एबसुनि आफादगिरि जनक उजिर आरो गाहाइ नेहाथारि सोमदोन ब्रह्मआ बुंथियो।

कक्राझार जिला एबसु नि दैदेनगिरि मावथिफोरा अजद खालामनानै बुङो दि दासिमाव कक्राझार सोहोराव दाब दाब जायगानिफ्राइ फरायनो फैनाय जुनियायै हिन्जावसा आरो आयजोनि सायाव आथोनारि गाग्लोबनाय जाथाया सोमजिनो हमदों।

दुखुनांथावयै जिला फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मोना मख'लांङो दि कक्राझारनि बागानसालियाव थानाय एइस भिल्ला पेयिं गेस्टाव आगष्ट दाननि 12 अक्ट खालि हर गेजेराव सिनायमोनै दुथां हान्जाया न'नि भेन्टिलेसन बायग्रबनानै सिख्लानि उन्दुबाय थानाय समनि गाज्रि नुथाय सावगारि दिखांङो । बे जाथायनि उनाव कक्राझार सोहोरनि पेयिं गेस्टाव थानो गिखांदों दिथागिरिजों लोगोसे फरायसा फोरा। बेनि अनगायैबो फुंनि 5 रिंगायाव बागानसालि निफ्राय फैनाय सानै सिख्लाजों जानाय आथोनारि गाग्लोबनाय उनाव कक्राझार जिलायाव मोनबो आइन आब्रुथि एबा रैखाथि गैयि जादों।

आरोबाव एखे समावनो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मोना दाब दाब जायगायाव खुंफुलांबाय बेबोथोरारि रंजालु फोरबो जेरै फुजा, हारिमुवारि हाबाफारि, डि जे लोगोसे गुबुन गुबुन रंजाथाइ फोरबोखौ दुलाराय फरायसा समाजनि गाहामनि थाखाय नोजोर होलांनो खावलायो। बेफोर बादि समाज बेरेखा खामानि आरो गोसा साउण्डाव मेथाइ दामनायाव थागिरि ओनसोलारि आरो फरायसाफोरनि फरायनायाव हेंथा सोमजियो।

बै आबहावाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद कक्राझार जिला समिति समाजनि मोजां नि थाखाय जुनियायै आयजो आरो हिन्जावसा फोरनि रैखाथिनि सायाव नोजोर लाखिना पेयिं गेस्टफोराव सोरखारि नेम खान्थि बादियै नायबिजिरनाय, गोनांथार जायगाफोराव सि सि टि भि फसंनाय , रंजाथाइ फोरबो खुंफुंनायनि गनायथि बोखारनाय,अगेन खामानियाव नायबिजिरनो थिसनजानाय पुलिस बिबानगिरिनि अन्जिमा बांहोनाय आरो गुबुन गुबुन सोरखारि रैखाथिनि नेमनि गोनांथार राहा लानाय बायदि बायदि।

Also Read: असमीया सुबुं माहारिनि मिजिंथिया रिपर्टाव रिफिखांगोन: आसुनि गाहाइ नेहाथारि लुरिन ज्योति गगै

Also Watch: ABSU demanded district administration to take stern action against anti-social activities

Next Story
गाहाय रादाब