Begin typing your search above and press return to search.

AGP आ राजनाथ सिंह खौ लोगोहमो आरो नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ हेंथा होयो।

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 Jun 2018 1:38 PM GMT

गोदान दिल्ली/गुवाहाटी: फिन केबसे AGP नि हान्जाया मिरु सरकारनि नखर मनट्रि राजनाथ सिंह खौ मंगलबाराव लोगो हमो आरो हेंथा होनानै नोगोरारि सोदांनाय आयेना आसामाव माबादि गोहोम खोख्लैगोन बेनि फारसे मिथिहोयो। बिथांमोनहा नकर मनट्रिनि सिगांआव बुङोदि- नोगोरारि सोदांनाय आयेना आसामखौ रांखान्थि बिथिंआव, समाज खान्थिआव आरो राजखान्थि बिथिंआव लोगोसे आसामनि राव, हारिमु, थुनलायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन होन्ना बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब