Begin typing your search above and press return to search.

दोलोनि दैदेनगिरि मोना केबखौ बेरेखा खालामाब्लाबो ए जि पि दोलोआ हेंथा होगोन: प्रफुल्ल कुमार महन्त

दोलोनि दैदेनगिरि मोना केबखौ बेरेखा खालामाब्लाबो ए जि पि दोलोआ हेंथा होगोन: प्रफुल्ल कुमार महन्त

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Nov 2019 6:18 AM GMT

Guwahati: आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्त बिथाङा फिन गावनि दोलोनि दैदेनगिरि मोना नोगोरारि सोदांनाय बिल (Citizenship Amendment Bill) नि नोजोर लाखिनानै फंसेबो सोदोब गाराखै होन्ना बुंथिबाय। बिसोरो गावनि मासिखौ रैखाथि होनायनि थाखाय हारि फोजोबस्रांनो हानाय बिलखौ लानानै सिरि (Mum) थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेनि बेरेखा खालामाखै। जायखौ आं माब्लाबाबो गारांसेयै मानिनानै लानो हाया होन्ना बुंथियो। असम गण परिषद दोलोनि गुबुन गुबुन गागि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि मोना नोगोरारि सोदांनाय बिल (CAB) नि सायाव मोनबो बेरेखा बिफाव आजावाब्लाबो आंनि हेंथाया सिगांलांबाय थागोन होनना फोरमायो।

हादोरसानि बारग' गिबि मन्थ्रि (State Ex CM) आरो ए जि पि नि गायसंगिबि आफादगिरि (Founder President, AGP) प्रफुल्ल कुमार महन्त बिथाङा गावनि दोलोनि गोजौ दैदेनगिरि (Party Top Leaders) मोना खालि राजखान्थि गोहो हमथानानै (Power) लाखिनो थाखाय दान्थे बिदान्थे गोनां केब नि हेंथायै जेबो सोदोब फोरमायथि होनायनिफ्राय जानगाराव थादों होन्ना अ'जद दैखांनानै बुङो।

गुवाहाटी नोगोरमायाव खुंफुंनाय मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों असम गण परिषद दोलोनि गागि दैदेनगिरि (Party Top Senior Leader) प्रफुल्ल कुमार महन्त बिथाङा बुङो असम गण परिषद दोलोआ "केब"खौ जागायजेन्नायनिफ्रायनो बेरेखा खालामफैदों।

बे बिलआ जारिमिनारि आसाम गोरोबथा (Assam Accord) खौ बेरेखा खालामगोन आरो हादोरसानि सिङाव थानाय थागिबि हारि हारिसा नोगोरारि (Indigenous People) नि गांनाय उखैनायखौ फोजोबस्रांलांगोन होन्ना बुंथियो। जिहेथु ल'क सभायाव सायख'जानाय बि जे पि सांसदनि अन्जिमाया गोबां, ओंखायनो बिसोरो रावनिबो मदद लायालासे बिलखौ पास खालामनो हागोन। मख'जाथावदि बे बिल पास जायोब्ला सा-सानजा हादोरसानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन थागिबि हारि हारिसा (Indigenous Ethnic Community) नि राजखान्थियारि (Political) , रांखान्थियारि (Economically) आरो समाजखान्थियारि मोन्थाय फोजोबस्रांगोन। राव (Language), हारिमु (Culture) , थुनलाइ (Literature), दोहोरोमारि सानस्रि (Religious Sentiment) याव खहा खालामगोन होन्ना फोरमायहरो। केबखौ लानानै दोलोनि थिरांथाया आगोलनि बादियैनो थाफागोन , जदिअ' दैदेनगिरि मोना बेरेखा खालामा।

रायखांनो गोनां दि खौरां मेलाव असम गण परिषद दोलोआ गोदानै दाफुंनाय असम फरायसा गौथुम (Asom Chatra Parishad) नि फोर्बोआव आंखौ हांख्राय हरनाय जायाखैमोन। बेनि अनगायै महन्त बिथाङा दुलाराय आसाम फरायसा आफाद (All Assam Students Union) आ मोनसे माहारियारि फरायसा आफाद (National Organisation) , बेखौसो गोख्रों खालामनाया गाहाम होन्ना बुंथियो।

बेरा फारसेथिं जाय गुबुन सासे गागि दैदेनगिरि आरो हादोरसानि आदार जगायग्रा बिफाननि मन्थ्रि फुनि भुषन चौधुरिया दोलोनि गोजौ दैदेनगिरि प्रफुल्ल कुमार महन्त खौ सोंखारिनानै बुंथियो दि बेयो बिथांनि गावनि बिबुंथि होन्ना अ'जद दैखांङो।

Also Read: बर’ सावथुन “जोलै The Seed” खौ गोबां नायगिरि राज्यो-राजाया अनसायदों

Also Watch: Wild Jumbo injured two Women in Digboi

Next Story
गाहाय रादाब