गाहाय रादाब

मंगलदैआव आर ए डब्लु इ पि नि आबाद खारि मिरु बेखेवबाय

आर ए डब्लु इ पि

 मंगलदै , 12 सेप्टेमबर : खर’सा आसामनि जरहाटनि आसाम आबादारि मुलुगसोलोंसालिनि गामियारि आबाद मावग्रा रोंगोथि गौथुमनि(आर ए डब्लु इ पि ) फरायसाफोरा दरं कृषि बिगियान केन्द्रनि दिथायाव मंगलदै साखाथिनि धुवापारा गामिनि कृषक ज्योति संधनि दरखंआव गंसे आबादनि खारि मिरु(ए आइ चि) बेखेवनाय जायो।
इन्टेग्रेतेड फार्मिं  सिस्तेम, रुफ टम गार्देनिं, सलार इरिगेसन आरो वाटार हारभेज्टिं बायदि मडेलफोरखौ फरायसाफोरा थाग थियारि खालामदों ।

दरंनि के भि के नि गाहाइ आरो राफोद गोनोखोगिरि मनज कुमार चौहान आ आबाद खारि मिरु नि थांखि आरो गोनांथि नि सायाव गुवारै बुंथियो।आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि क्रप फिसिउलजि बिफाननि बिबुंगोरा ड° कौशिक दास आर ए डब्लु इ पि नि सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरखौ सोलायथायनि गोनांथि सायाव नोजोर होयो ।

दरं जिलानि मंगलदै बियाबनि बि जे पि एम एल ए गरुज्योति दासा गाहाइ आलासि महरै गावनि बिबुंथियाव बुंथियो दि आबाद खोन्दोआव खम खरसागोनां खान्थि आरो आबाद मावनायनि गेजेरजों साबसिन फिथाय जाफुंसारनायखौ लानो बोसोन होयो। मख’जाथावदि दाहि गेजेरारि फरायसालिनि आजिरा लानाय गाहाइ फोरोंगिरि तनुराम डेकाआ गावनो आफादगिरिनि मासि आजावनाय हाबाफारियाव आबादारि समाजखौ बे खाबुखौ लानो खावलायो।

 

Also Read: धेकियाजुलियाव दुथांनि आखायाव 7 बोसोर बैसोनि सिख्लानि जिउ खहा, बिफानो ग्रेपतार

Also Watch: Bir Lachit Sena in Doomdooma staged 2-hr sit in demonstration | The Sentinel News

Recent Comments