Begin typing your search above and press return to search.

ए आइ टि इउ सि आफादा राज्योआरि फसंथानखौ गावारि खोन्दोआव गथायनाय नि हेंथा खालामदों

ए आइ टि इउ सि आफादा राज्योआरि फसंथानखौ गावारि खोन्दोआव गथायनाय नि हेंथा खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Oct 2019 10:58 AM GMT

Guwahati City : अल इन्डिया ट्रेड इउनियन कंग्रेस (AITUC) आसाम हादोरसा कमिटिया मंगलबाराव राज्योआरि खोन्दोनि दारिमिन सान फालिनाय (Public Sector Industries Day) हाबाफारियाव गावारि खोन्दोआव गथायनायनि हेंथायै गुवाहाटी क्लाब नि लक्ष्मीनाथ बरुवा चकआव गोख्रों सोमावसारनाय (Demonstration) दिन्थिफुङो। जेराव सोमावसारनाय हाबाफारियाव राज्योआरि खोन्दोनि दारिमिन फसंथान अ एन जि सि, इन्डियान अइल, एन आर एल, बि पि सि एल, इण्डियान आइल कर्परेसन, सि सि आइ आरो बि पि सि एल नि मावथि मावफारिया मोना दुंब्रुदजों बाहागो लाफैयो।

रायखांनो गोनां दि माखासे गोजौ थाखोनि राज्योआरि फसंथान बि पि सि एल,एन आर एल, निपक', इद्स पि सि एल, Rail, Defense आरो Airport बायदिखौ गावारि खोन्दोआव गथायनाय नि गोख्रों हेंथायै खालामनानै अल इन्डिया ट्रेड इउनियन कंग्रेस (AITUC) नि खुद्रिसारनाय हाबाफारि थुंगिनायनि उनाव दैदेनगिरि मावथि मोना गाहाइ मन्थ्रि (Prime Minister) नरेन्द्र मडि खौ गांसे गोसोखां लाइ (Memorandum) गथायो।

लोगोसे सोमावसारगिरि दैदेनगिरि मावथि मोना हादोरसानि बेंखननि बन्द जानानै थानाय दारिमिन पेपार मिल आरो पलिस्टार मिलफोरखौ थाबैनो गोदान जिउ फोथांफिन्नाय (Revival) जों लोगोसे साहा बागानाव खामानि मावलांनाय मावफारिया (Tea Labourer) फोरखौ 20 जौखोन्दो बनास आरो 351 रां मजुरि जगायहोनो थाखाय गोख्रों दाबि दैखाङो।

अल इन्डिया ट्रेड इउनियन कंग्रेस (AITUC) आसाम हादोरसा कमिटिनि गाहाइ नेहाथारि रमेन फोरमायो हरनाय बादिब्ला अल इन्डिया ट्रेड इउनियन कंग्रेस आफादा हादोरनि दाब दाब जायगायाव "संकल्प दिबस" फालिदों। जों माब्लाबाबो सोरखारनि मददाव राज्योआरि फसंथान फोरखौ गावारि खोन्दोआव गथायनाय आयदाखौ मदद खालामा होन्ना बुंथियो। दासिमाव गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि दैदेननाय मिरु सोरखारा राज्योआरि दारिमिन बि पि सि एल गावारि खोन्दोआव गथायनायनि थिरांथा केबिनेट जथुमाव आजावदों होन्ना गोख्रों अ'जद दैखांङो। थिग बिदिनो सोरखारा भारत संसार निगम लिमिटेड सुंद'यै बि एस एन एल खौ फोजोबस्रांलांनायनि लामायाव गारबोबाय। जायखि जाया बिथिंनि बेलायावनो थैयै मोदोमै नांज्लायनानैबो गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि दैदेननाय सोरखारनि खैसारि एबा सोरखारि दारिमिन गावारि खोन्दोआव गथायनायनि हेंथा खालामगोन होन्ना हुमखि होयो। बेयो जोंनि देहा मोदोमनि सिनस्रि बादि। जेराव खैफोद अल'खदनि समाव राज्यो-राजाफोरखौ मदद खालाम फैदों।

Also Read: दिल्ली निफ्राय खावजानाय गं 13 रयेल एनफिल्ड बाइक गुवाहाटी रेलवे पुलिसनि जेयाव हमजाबाय

Also Watch: BJP organized Gandhi Sankalpa Zatra in Dhemaji’s Silapathar

Next Story
गाहाय रादाब