Begin typing your search above and press return to search.

AKRSU आ ST बिमुं दाबिनानै मुसुका सावदों।

AKRSU आ ST बिमुं दाबिनानै मुसुका सावदों।

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Jun 2018 1:29 PM GMT

टंला,जुन 15: सुक्रबाराव Tribal Affair नि मनट्रि जुयेल अराम नि ST बिमुं मोन्थायनि सोमोन्दै बिबुंथि होनायाव माखासे AKRSU नि गेजेराव गोहोम गोग्लैदों। बिथांआ बुङोदि Tribal बिमुं मोन्नो थाखाय मोनसे हारिनो 40 बोसोर नांगौ। बेनिनो फिन्नायबादियै AKRSU आ मंगलदै-भुथियाचान लामाखौ होबथादो आरो Tribal Affair नि मनट्रि जुयेल अराम , नखर मनट्रि राजनात सिंह, आरो आसामनि गिबि मनट्रि सरबानन्द सनवाल नि मुसुखा सावदों।

Next Story
गाहाय रादाब