Begin typing your search above and press return to search.

AKRSU नि बन्द’: सिरांआव मदद होगिरिफोरखौ लौटि सिबदों

AKRSU नि बन्द’: सिरांआव मदद होगिरिफोरखौ लौटि सिबदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 July 2018 8:10 AM GMT

बंगाइगाव,जुलाइ 10: आलादा राज्यो खामातापुर आरो ST दाबिखौ लानानै दुलाराय कस-राजबंसि फरायसा आफाद (AKRSU)नि 24 घन्ता आसाम बन्द होनायाव बंगाइगाव जिल्ला आरो सिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोहोम गोग्लैयो। मोनफ्रोमबो हाथाय बाजार, फरायसालि, आरो बेंक फोरा बन्द थाजोबो लोगोसे थांलाय फैलाय गारिफोराबो बन्द थायो। गोबां जायगाफोराव बन्द मदद होगिरिफोरा थायार सावो आरो सिरां जिल्लानि चापागुरिआव गंसे गारिखौ होबथाना गाज्रि खालामो।

सिरां जिल्लानि चापागुरिआव मदद होगिरिफोरा जेब्ला पुलिसनि खाथियाव गंसे प्रायपेट गारिखौ गाज्रि खालामनो नाजायो अब्ला पुलिसआ लौटि सिबनो गोनां जायो। जायगायावनो सासे मददगिरि सत्यजिथ सरखारखौ फुलिसा खानो हायो आरो माखाया जायगानिफ्रा खारजोबो। बे लौटि सिबनायाव रावबो जखम जायासै। गुबुन फारसेथिं माखासे AKRSU नि मावथिफोरा ओनसोलनि सुबुंफोरजों नारल्गु नारग्लां जायो जेब्ला बिसोरो सासे हिन्जावखौ गलानि दर्जा खुलिनायाव गाज्रि रोखोमै आखल दिन्थिदोंमोन। दसे समावनो मदद होगिरिफोरा जायगानिफ्राय खारजोबलाङो आरो बे ओनसोलाव जेबो जाथाय सोमजियाखै होन्ना खैरां मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब