Begin typing your search above and press return to search.

 ए एस आर एल एम एस नि सिङाव एम आइ एस/ब्लक अर्डिनेटर/ब्लक प्रजेक्ट मेनेजार नि साख्रि ओंखारदों

 ए एस आर एल एम एस नि सिङाव एम आइ एस/ब्लक अर्डिनेटर/ब्लक प्रजेक्ट मेनेजार नि साख्रि ओंखारदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  29 Nov 2019 1:51 PM GMT

ए एस आर एल एम एस नि सिङाव एम आइ एस/ब्लक अर्डिनेटर/ब्लक प्रजेक्ट मेनेजार नि साख्रि ओंखारदों

1. मासिनि मुं : एम आइ एस एसिसटेन काम एकाउनटेन

2. रोंगौथि : बि सि ए/ बि कम

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: 16

4. दानबान्था : दानफायाव 15,000 रां

5 . माव रौंगोथि :1- 3 बोसोर

6. साख्रिनि थावनि : गुवाहाटी

7. आर'ज गाबहरनायनि जोबथा सान: 09/12/2019

1. मासिनि मुं : ब्लक अर्डिनेटर

2. रोंगौथि : जायखिजाया आयदानि ग्रेजुवेट बिजाथि

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: 45

4. दानबान्था : दानफायाव 21,560 रां

5 . माव रौंगोथि : 1-3 बोसोर

6. साख्रिनि थावनि : गुवाहाटी

7. आर'ज गाबहरनायनि जोबथा सान: 09/12/2019

1. मासिनि मुं : ब्लक प्रजेक्ट मेनेजार

2. रोंगौथि : जायखिजाया आयदानि ग्रेजुवेट बिजाथि

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: 03

4. दानबान्था : दानफायाव 35,000 रां

5 . माव रौंगोथि : 2-5 बोसोर

6. साख्रिनि थावनि : गुवाहाटी

7. आर'ज गाबहरनायनि जोबथा सान: 09/12/2019

आर'ज गाबहरनायनि थं : स्टेट मिशन डाइरेक्टरेट , ए एस आर एल एम एस सिब गगै फथ ,पान्जाबारि , गुवाहाटी

सायख'नायनि बिथा: लिरनाय आन्जादनि उनाव सर्टलिस्टेट बिजाथिफोरा ग्रुप दिसकासन/कम्पिउटार टेष्ट आरो पार्सनेल ईन्टारभिउआव मिशन डाइरेक्टरेट नि सायखनाय बादियै जिरायनो नांगोन।

आर'ज गाबहरनो थाखाय : अनलाइन आर'ज गाबहरनाय समा बे वेबसाइट आव 27 नबेम्बरनि फुंनि 10 रिंगानि फ्राय 9 डिसेम्बर 11.59 रिंगासिम एक्टिभ थागोन। आर'ज गाबहरनायनि एप्लिकेसन हार्ड कपि 10 डिसेम्बर मोनानि 5 रिंगासिम आजावगोन।

Next Story
गाहाय रादाब