Begin typing your search above and press return to search.

आसाम प्रदेश बि जे पि आ गंथाम बिधान सभा बियाबनि जाथावथार बिजाथिनि मुं फोसावबाय

आसाम प्रदेश बि जे पि आ गंथाम बिधान सभा बियाबनि जाथावथार बिजाथिनि मुं फोसावबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  26 Sep 2019 9:22 AM GMT

गुवाहाटी : आसाम प्रदेश भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि आ राज्योनि गंब्रै बिधान सभा बियाब (LAC) नि बिसायख'थि 2019 खौ लानानै साखा फारा जानायखौ नुनो मोनदों। दासिमाव भारतनि बिसायख'थि आयोगआ हादोरसानि दाब दाब मासियाव बिसायख'थि खुंनायनि सान फोसाव जानाय नि बादियै आसामावबो फैगो 21 अक्ट'बर खालि बाइ प'ल (Bye poll) भट खुंफुंनाय जागोन। आसाम प्रदेश बि जे पि नि गोजौ सारिनि गागि दैदेनगिरि फोरा सावराय जथुमाव बरपेटा नि जनिया बियाबनि थाखाय बिजाथि गसंहोनाय आयदायाव थिरांथा लानो हायाखै। बृहस्पतिबार खालि जानो जाथाव बिजाथिखौ थि खालामगोनखौ मिथिहोयो।

मख'जाथावदि राज्योनि गंब्रै बिधान सभा बियाबनि खुंफुं जानायनि सिगां दोलोनि हादरसायारि बिसायख' समिति नि जथुमा राज्योआरि गाहाइ मावख' अटल बिहारी भबनाव खुंफुं जादों जेराव आसाम प्रदेश भारतीय जनता पार्ति नि आफादगिरि रन्जित दास, गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो हादोरसायारि रांङारि बिफाननि मन्थ्रि आरो सा-सानजा सुबुंदारारि गौथुमनि लिंथुमगिरि ड° हिमन्त बिश्व शर्मा, साथाम सांसदमोनजों लोगोसे हादरसायारि बिसायख' समिति ( State Selection Committee) नि बिबानगोरा मोनाबो बाहागो लायो।

जथुमनि उनाव खौरां गिरिजों मुगा मुगि जानायाव मंगलदै बियाबनिफ्राय सायख'जानाय बि जे पि नि सांसद आरो हादरसायारि समिति बि जे पि नि गाहाइ नेहाथारि दिलिप सइकीयाया बुंथियो जनिया समष्टिनि अनगायै जाथावथार गंथाम समष्टि फारियै राताबारि,रङापारा आरो सनारिनि बिजाथिखौ थाग थियारि जादों। जेरै रङापारा समष्टिनि थाखाय राजेन बरठाकुर , बाटास उरां आरो केशब उपाध्याय, राताबारिनि थाखाय जयदीप दास, बिजय मालाकार आरो सुनिल बिन आरो सनारि समष्टिनि थाखाय शेखरज्योति गगै,नबनिता सनदिकै आरो अनुप सिं राजपुर'हित। जनिया समष्टिनि फ्राय गोबांङानो आर'ज गाबहैनायनि थाखाय मोनबो थिरांथा लानो हायासै।

मख'जाथावदि हादोरसायारि बि जे पि नि आफादगिरिया जनिया समष्टिनि बिजाथिखौ उदांयै बृहस्पतिबार नि गेजेराव सायख'लांनो थिनहरो। गासैबो आर'ज गाबगिरिजों दिनैनि जथुमाव जिरायनाय नि खोथा बुंथियो रन्जित कुमार दास बिथाङा। गासै गंब्रै समष्टिनि सायख'जानो हाथावथार बिजाथिखौ पार्तिनि हाई कामाण्डसिम दैथायहरगोन आरो 28 सेप्टेमबराव जोबथा फारिखौ गथायनाय जागोन।

Also Read: लामानि रैखाथि: आसाम सोरखारा गोदान गारि मथर आइनखौ जाबसिनबाय

Also Watch: Tinsukia Sports Club wins Bhabani Baruah Memorial Inter Club Invitation Badminton league 2019

Next Story
गाहाय रादाब