Begin typing your search above and press return to search.

आसाम प्रेस खौरां गिरि गौथुमा हादोरारि प्रेस सान गाजा गोमजायै फालिदों

आसाम प्रेस खौरां गिरि गौथुमा हादोरारि प्रेस सान गाजा गोमजायै फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Nov 2019 7:37 AM GMT

Guwahati : दुलाराय हादोरनि दाब दाब जायगायाव खुफुंनाय बादि आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि प्रेस क्लाबआव सानसेनि गोलाव मेहेर गोनां हाबाफारिजों आसाम प्रेस खौरां गिरि गौथुम (Assam Press Correspondent Union) सनिबार खालि हादोरारि प्रेस सान (National Press Day ) गाजा गोमजायै फालिनाय जादों।

मख'जाथावदि प्रेस सानजों लोब्बा लाखिनानै गिबि हाबाफारि बादियै आसाम प्रेस खौरां गिरि गौथुम (APCU) नि मिरु आफादनि आफादगिरि (President) मनज सिं, मावफुं आफादगिरि (Working President) मौसम ज्योति बैश्य, गाहाइ नेहाथारि (General Secretary) हेमन्त सइकीया मोना 1991 माइथायनिफ्राय गावनि मावथिलियाव नांथाबनानै दुथांनि आखायाव जिउ गोमालांनाय सा 32 खौरांगिरिफोरखौ गोसोखांनाय जायो आरो अबथिरायै जिउ खोमालांनाय खौरां गिरि (Correspondent) खौ न्याय आरो दायनिगिरि (Culprits) नि हेंथायै थाबैनो फिन संदान्नानै नायबिजिरनो खावलायो आरो गोख्रों साजा (Punishment) होनांगौनि दाबि दैखांङो।

बे हाबाफारियावनो आसाम प्रेस खौरां गिरि गौथुमनि मिरु आफादा खौरां बिलायाव खौरांगिरि महरै खामानि मावलांनाय साथाम गागि राफोद खौरांगिरि( Journalists) खौ दुंब्रुदजों मान बावहरो, बिसोरो जादों फारियै असमिया प्रतिदिन गाहाइ लोगो नेहाथारि (Chief Associate Editor) दैनिक जनमभुमि खौरांलाइनि गाहाइ रादाब सुजुगिरि (Chief News Editor) दिपज्योति गश्वामी आरो सेन्टिनेल खौरांलाइनि गागि रादाब बुथुमगिरि (Noted Journalists) राजिब भट्टाचार्यीमोनखौ मेंनाय गैयिजासे खौरां मुलुगाव स्वार्थ गैयैलासे सिबिथाय बिहोमा होलांनायनि थाखाय बे मान सन्मानखौ हरनाय जायो।

कामरुप मेट्रपलिटाननि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि (Additional Deputy Commissioner) बिद्युत बिकाश भागबती बिथाङा हांख्रायहरनाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुङो दि खौरां मुलुग आरो खौरां बिलाइआ हादोरनि सुबुंदारिरि थामोन्थाखौ गोख्रों खालामनायाव बिहोमा होलांदों। माखासे खौरां फोसावनायनि सायाव सानै हयैसो आगान होनांगौ। दान्थे बिदान्थे गोनां आयदानि खौरांआ सुबुं समाजाव गाज्रि फिनजाथाय एबा खहा खालामो। सैथो बिथायाव फोथायनानै खौरां मुलुग खौ गोख्रों खालामनायाव सिगां फार्से दावगालांनो नांगौ होन्ना बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो।

लोगोसे बेवहायनो जिला खारिथि बिफाननि मावख'गोरा रतन साउद बिथाङा बुङो दि खौरां मुलुगाव दारिमिन खोन्दोआ गाग्लोबनायनि उनाव सैथोनि बिथायाव फोथायनाय खमायलांनो हमबाय। खौरांगिरिया थार लामानि सावगारिखौ समाजाव दैदेनलांनांगौ आरो बिसोरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों समाज बिबान (Social Responsibility) नि फारसे गोनांथि होलांनाया गाहाम होन्ना सुबुरुन होयो।

Also Read: गिबि खेब हादोर गेजेरारि बड’लेण्ड पेरागलाइडिं सेम्फियनसिफ बादायलायनाया गोजोनै गोजोन जोबलांबाय

Also Watch: Congress party and Rahul Gandhi must apologize to the country: Assam BJP

Next Story
गाहाय रादाब