Begin typing your search above and press return to search.

आसाम दावबाय बिफाननि नाजानायाव हेरिटेज खोन्दोखौ गोसारहोनो सांग्रांथियारि हाबाफारि

आसाम दावबाय बिफाननि नाजानायाव हेरिटेज खोन्दोखौ गोसारहोनो सांग्रांथियारि हाबाफारि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Oct 2019 8:22 AM GMT

गुवाहाटी नोगोरमानि बेन्दोंङाव थानाय गोजाम जारिमिनारि दौलद (Heritage), हारिमु आरो जारिमिननि बिथिंखौ गेवलांसारनाय दाब दाब जायगानि दावबायथिंग्रा राज्यो-राजानि गोसो बोगथाबनो हानाय थांखि सिगां नानै राज्योनि आसाम दावबाय जौगाखां गौथुम (Assam Tourism Development Corporation) नि बान्जायनायाव Guwahati Heritage Walk हाबाफारि जागायजेनो। बेनि सिगांङाव धुबुरिनि माखासे नोगोरारिया दावबायनाय हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जर'खा हाबाफारि आखायाव लादोंमोन।

आसाम दावबाय जौगाखां गौथुम (Assam Tourism Development Corporation) मासिगिरि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा ट्वर अपारेटर एस'सियेसन सोद्रोमानि नुजाफैनायाव Guwahati Heritage Walk हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। जेराव आसाम दावबाय बिफाननि सामलायगिरि देब' कुमार मिस्र , आसाम दावबाय जौगाखां गौथुम (Assam Tourism Development Corporation) नि सामलायगिरि भास्कर फुकन बिथांआबो बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैयो।

खोरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमाय हरो दि बे Guwahati Heritage Walk नि हाबाफारिनि गुबै थांखिया जाबाय गुवाहाटी मेट्रपलिटान जिलायाव थानाय हेरिटेज जायगाफोरखौ हादोरनि आरो गुबुन हादोरनि दावबायथिंग्रा सुबुंफोरखौ रंगिना संगिना आबहावाजों नायनो मुहिथाव खालामहैनाय। बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिया सुक्रेश्वर देवालय खाथिनि नर्थ ब्रुक गेटनिफ्राय कटन कलेज, लटाशिल, जुरफुखुरि उजानबजार, चत्रकर देवालय जानानै राज भवनाव थुंगिसिनो।

आसामनि दावबाय खोन्दोआ बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ राज्योनि दावबाय बिथिंखौ जौगाखांहोनो खावलायो। जाहाथे आसाम सोमखोर मिथिंगायारि नुथाय मुहिनानै हादोर जों लोगोसे बाहिरा हादोरनि दावबाय थिंग्रा सुबुंआ हाबफैयो।

निउ वर्क नि निउ केसेल खामानि मावलांबाय थानाय आसामनि गागि देहा फाहामगिरि जयन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै दावबाय बिफाननि जोहै आजावनाय हाबाफारिखौ हामलायथि बावहरो। लोगोसे बिथाङा इक' आरो सास्टेइनेबुल दावबायनायखौ फोथांना लाखिनायाव मदद खालामगोन। राज्यो सोरखार आरो दावबाय बिफानखौ दावबाय थिंग्रा सुबुंनि नोजोर बोखथाबनानै दावबायनाय बिथिंखौ गोसार होनो खावलायदों ।

Also Read: आसामाव नै सप्ताहयाव 3.60 कौटि रां बुथुमग्रोबाय

Also Watch: Watch | Unique Love Story of a Priest and Mother Nature

Next Story
गाहाय रादाब