Begin typing your search above and press return to search.

आसाम मुलुगसोलोंसालियाव आलासि बिबुंगिरिनि (Guest Faculty) साख्रि ओंखारदों

आसाम मुलुगसोलोंसालियाव आलासि बिबुंगिरिनि (Guest Faculty) साख्रि ओंखारदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Dec 2019 1:15 PM GMT

आसाम मुलुगसोलोंसालियाव आलासि बिबुंगिरिनि (Guest Faculty) साख्रि ओंखारदों

1. मासिनि मुं : आलासि बिबुंगिरिनि (Guest Faculty)

2. रोंगौथि : एम फिल/ पि एइ्द ,पष्ट ग्रेजुवेट उथ्रिनाय बिजाथि

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: मोनसे (01)

4. दानबान्था : दानफायाव 50 रोजा

5 . माव रौंगोथि : 1-5 बोसोर

6. साख्रिनि थावनि : सिलचर

7. वाक इन इन्टारभिउआव जिरायनाय सान : 11/12/2019

आर'ज गाबहरनायनि थं : आसाम मुलुग सोलोंसालिनि एप्लाइड साइन्स आरो हिउमिनिस बिफाननि गाहाइ मालखुलि - 788011

सायख'नायनि बिथा: इन्टारभिउआव दिन्थिनाय हारोंथाइनि बिथायाव सायख'जानाय बिजाथिफोरखौ नोजोरनानै सर्टलिस्टेट खालामनाय जागोन।

आर'ज गाबहरनो थाखाय : वाक इन इन्टारभिउआव जिरायनायनि सिगां गोसो गुदुं बिजाथिफोरा गावनि फोरमानथि फोराव सेल्फ एटेस्टेट कपि जमा होनांगोन। इन्टारभिउआव जिरायनाय बिजाथिफोरखौ टि ए /डि ए हरनाय जाया।

Detail Notification: Click Here

Also Read: Social Welfare, Dhubri Assam Job 2019

Next Story
गाहाय रादाब