Begin typing your search above and press return to search.

जौसिन बिजिरसालिनि सि जि आइ रन्जन गगैनि उनमोनगिरि महरै जिरायगोन एस ए बब्देआ

जौसिन बिजिरसालिनि सि जि आइ रन्जन गगैनि उनमोनगिरि महरै जिरायगोन एस ए बब्देआ

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 Oct 2019 2:01 PM GMT

आसामनि फिसा आरो हादोरनि जौसिन बिजिरसालिनि गाहाइ बिजिरगिरि रन्जन गगैआ सुक्रबार खालि मिरु सोरखारखौ गांसे लाइजाम (Letter) गथायो मानोना बिथां गेदेमानि उनमोनगिरि (Successor) महरै गोजौ मासियाव जिरायगोन जौसिन बिजिरसालिनिनो गागि बिजिरगिरि एस ए बब्दे बिथाङा।

खौरां एजेनसि प्रेस ट्राष्ट अफ इन्डिया( PTI) आ मिथिहोनाय बादिब्ला आसामनि आगोमा फिसा रन्जन गगैआ आइन आरो जास्टिस मिनिस्ट्रिनो गांसे लाइजाम ( Letter) गथायो। फैगो बिबान समाव जिरायनो गोनां बिजिरगिरि (Next Chief Justice) खौ सान्नानै बे थिरांथा खौ लायो।

2018 माइथायनि 3 अक्ट'बर खालार खालियाव हादोरनि जौसिन बिजिरसालिनि गाहाइ बिजिरगिरि रन्जन गगैआ 46 थि जाष्टिस महरै समायखिरा लादोंमोन । बिथांनि बिबान सम 17 नबेम्बराव फोजोबगोन। जौसिन बिजिरसालिनि गागि बिजिरगिरि एस ए बब्दे बिथाङा 18 नबेम्बराव हादोरनि 47 थि गाहाइ बिजिरगिरि नि मासियाव जिरायगोन होन्ना मिथिनो मोननाय जादों।

Also Watch: Does Candidates from other states dominating Railway Jobs in the Northeast?

Next Story
गाहाय रादाब