Begin typing your search above and press return to search.

सरुपथाराव पुलिस आरो राज्योनि सोमोन्दो गोख्रों खालामना भावना बरसभा खुंफुंदों

सरुपथाराव पुलिस आरो राज्योनि सोमोन्दो गोख्रों खालामना भावना बरसभा खुंफुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Sep 2019 1:52 PM GMT

सरुपथार, 16 सेप्टेमबर: गलाघाट जिलानि सिङाव थानाय सरुपथार फिल्डाव धनसिरि महकुमा पुलिस खुंथाइ , भि डि पि आरो जायगानि सुबुंनि भावना आरो बरसभा बान्जायनाय जायो।

"दि सेन्टिनेल" खौरांलाइजों मुगामुगि जानाय बुब्लियाव पुलिस बिबानगोराया बुंङोदि भावनाया समाजाव फोसाबनायाव गोनांथार बिफाव लायो। राजा रानिनि गाननाय जोंगा मागा खसाबाव नुजाथिनाय बयखौबो मेगन बोगथाबो। मुखाया भावना दिन्थिफुंनायाव मोनसे एंगारनो हायै बाहागो।

धनसिरि महकुमा पुलिस खुंथाइ भि डि पि आरो जायगानि सुबुंनि हेफाजाबाव भावना आरो बरसभा हाबाफारिखौ पुलिसजों सुबुं माहारिनि खाथि सोमोन्दो गोख्रों लाखिनाय।

बेनि थाखाय राज्यो राजानि बाहागो लाना गोख्रों मदद हेफाजाबनि थाखाय साबायखर बावो। उननि हाबाफारियावबो मदद मोनबाय थागोनखौ मिजिंथिदों धनसिरि महकुमा पुलिस अफिसार प्रान्जल बराया।

जोबनायाव साब दिभिसनेल पुलिस अफिसार प्रान्जल बराया साबायखर बावहरना सरुपथार फरायसालिमानि गोरायुं ड° सिध्धेश्वर बरा, धनसिरि महकुमानि पुलिस अफिसार जाभेद आरमान, सरुपथार मिउनिसिपालटि बर्ड नि मासिगिरि बिप्लब शर्मा आरो धनसिरि महकुमानि खौरांगिरिफोरखौ साबायखर बावहरो।

Also Read: तिनसुकियाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वाला 60.21 कौटिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय

Also Watch: Kumarpara Murder Incident: Guwahati Police announces cash award of Rs 25,000

Next Story
गाहाय रादाब