Begin typing your search above and press return to search.

हादोरसायाव बिपद बन्धु बाहिनीखौ राज्यो-राजानि थाखाय बावसोमदों

हादोरसायाव बिपद बन्धु बाहिनीखौ राज्यो-राजानि थाखाय बावसोमदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Oct 2019 2:45 PM GMT

तिनसुकिया : हादोरसानि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय बि जे पि राज्यो सोरखारनि गुबुन गुबुन बिथिङाव साखा-फारा जानाया सरासनस्रा राज्यो-राजानि नोजोर गोलैदों। दायो गिबि मन्थ्रि सन'वाला आसाम पुलिसनि नैथि बेटेलियन माकुम बादायाव राज्योनि अर आरो अल'खद सामलाय बिफाननि इमारजेनसि सिबिथाय बिपद बन्धु बाहिनी गौथुम आबुं बेखेवना होयो।

अल'खद सामलायनाय आयदायाव सान 10 जुनिया केपसुल कर्स थुंगिनाय सानखालि थुबुर जानाय इमारजेनसि सिबिथाय बिपद बन्धु बाहिनीनि भलनटियार आरो राज्यो राजाखौ थांखि नानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ सरासनस्रा राज्यो-राजाखौ अल'खदनि समाव मदद खालामनायजों लोगोसे साखोन सिखोन आबहावा सोरजिनाय, स्वस' भारत मिशन आरो गोथार गोसोजों समाज अनसायनाय खामानि मावफुंनो सुबुरुन होयो जाहाथे समाज माहारिया गोजौफार्से फोजौगाखांनो हायो ।

सान 10 फोरोंथाइ बादानि थुंगेनाय सानखालि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ नुजाहैनानै बिपद बन्धु बाहिनी भलनटियारखौ गांफा गांफायै फोरमान लाइ रान्ना होयो। मख'जाथावदि बिपद बन्धु बाहिनी भलनटियारफोरा मिथिं जागायजेन्नाय समाव अल'खद सामलायनाय नि मेगन बोग्थाव मक द्रिल हाबाफारि दिन्थिफुंङो।जेराव आसामनि अर आरो इमारजेनसि सिबिथाय बिफाननि जुनिया सामलायगोरा गाहाइ भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा हांख्रायहर जानाय आलासि फोरखौ मान बावहरो आरो हाबाफारिखौ खुंनायनि थांखिखौ मानि थाखाय आजावनाय जाबाय बेनि बागै नुजाथिफैनाय साफ्रोमखौबो बेखेवना होयो। बेवहायनो अर आरो इमारजेनसि सिबिथाय बिफाननि लेङाइ सामलायगिरि जयस्रि खेरसा बिथाङाबो साबायखर बावहरो।

तिनसुकिया ल'क सभा बियाबनि बि जे पि नि सांसद आरो मिरु मन्थ्रि रामेश्वर तेलि, आसाम पुलिसनि 2थि बेटेलियननि कामाडेन्ट सिंधाराम मिलि, डि आइ जि प्रसान्ट कुमार भुञानि अनगायैबो एम एल ए फोरा फारियै सन्जय किशान ( तिनसुकिया), सुरेन फुकन (दिगबै) , भास्कर शर्मा ( मार्धेरिटा), तेरस गवाला( दुलियाजान), बलिन चेटिया (सदिया) आरो लाहुवालनि रितुपुर्न बरुवाबो हांख्रायहर जानाय आलासि महरै बाहागो लायो।

Also Read: मिसिं बाने केबांनि बान्जायनायाव बिरोंदामिन जथुम खुंफुंजादों

Also Watch: Grand theme of Dhol, Mridanga, Baidya at Chaliha Bordoloi Nagar Khel Maidan in Tinsukia

Next Story
गाहाय रादाब