Begin typing your search above and press return to search.

बि एस इउआ जिला खुंथाइखौ फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनि हेंथायै आरजलाइ

बि एस इउआ जिला खुंथाइखौ फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनि हेंथायै आरजलाइ

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 Sep 2019 1:55 PM GMT

कक्राझार जिल्ला बर'लेण्ड फरायसा आफादनि बानजायनायाव सोलिफु दाननि समबार खालि लाइमोन बैसोनि सेंग्रा सिख्लानि जिउनि फारसे नोजोर लाखिना खम बैसोयावनो जोबस्रां लांनाय मुवा बेसादफोरखौ थाबैनो बन्द खालामनाय दाबिजों जिला खुंथाइखौ आरज गाबो। बर'लेण्ड फरायसा आफाद सुंद'यै बि एस इउ आ कक्राझार जिल्लानाङैनो सोमोनांथावै गोसारजानाय समाज बेरेखा खामानिनि फारसे नोजोर होलांनो खावलायो।

बर'लेण्ड फरायसा आफाद सुंद'यै बि एस इउ नि आफादगिरि देरहासाद ब्रह्मा कक्राझारनि जिला बेंगिरिनिसिम गोसोखांलाइ गथायनानै खौरांगिरि सिगांङाव बुङोदि कक्राझार जिलाया गोजौ सोलोंथाइ फसंथान लाग्रोनाय बेलायाव गाहाइ बिफाव लायो जेराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राइ फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानो फैयो। जायखिजाया समावनो कक्राझार जिलानि दाब दाब जायगायाव सोलिबाय थानाय जुवा गेलेनाय आरो आयेन बेरेखा खामानिखौ बन्द खालामो। जाय फरायसाफोरनि इयुन जिउआव गाज्रि गोहोम गोग्लैयो होनना गोसोखांलाइ गथायनाय समाव बुंथियो। बिथाङा लोगोसेनो बुंथियो दि बायदि मेलायाव जौ माय बाहायनायखौबो बन्द खालामनांगौनि दाबि दैखांङो।

Also Watch: Assam Medical Service Association & IMA staged 24 hr strike in Tinsukia

Next Story
गाहाय रादाब