Begin typing your search above and press return to search.

मिरु सोरखारा आसाम गोरोबथाखौ खहा खालामनाय थिरांथानि फार्से आवगायदों : प्रफुल्ल कुमार महन्त

मिरु सोरखारा आसाम गोरोबथाखौ खहा खालामनाय थिरांथानि फार्से आवगायदों : प्रफुल्ल कुमार महन्त

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Dec 2019 6:01 AM GMT

Guwahati : आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्त बिथांआ नोगोरारि सोदांनाय बिल संसदाव पास जानाय फार्से दावखोलांनायखौ लानानै गोख्रों बेरेखा खालामदों। मख'जाथावदि हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि दैदेननाय मिरु सोरखारा आसामनि राज्यो-राजाखौ थगायदों। जाय जारिमिनारि आसाम गोरोबथा (Assam Accord) खौ खहा खालामगोन। मख'जाथावदि बिथां महन्तआ गोबां सुबुं जिउ गोमालांनायनि जाउनाव रक्षाकबस जारिमिनारि आसाम गोरोबथा सागान होदोंमोन।

मोनथिनो मोननाय खौरांनि बादिब्ला मिरु केबिनेटा नोगोरारि सोदांनाय बिल (Citizenship Amendment Bill) खौ बुधबार खालि पास जानायाव गनायथि होबाय। गावनि फिनजाथाइ बिबुंथियाव आसामनि ओनसोलारि राजखान्थि गोहो असम गन परिषद दोलोनि गायसनगिबि आफादगिरि (Founder President, AGP) प्रफुल्ल कुमार महन्त बिथांआ बुंथियो दि बे केब लाबोनायाव थोंजोङै आसाम गोरोबथाखौ बेरेखा खालामगोन। जायनि गेजेरजों थागिबि सुबुं माहारिनि रैखाथि आरो थामोन्थायाव खैफोद अल'खद लाबोगोन।

नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ लानानै गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय हगारनाय बिबुंथिखौ नोजोर लाखिनानै असम गण परिषद दोलोनि गागि दैदेनगिरि प्रफुल्ल कुमार महन्त बिथांआ फिन फोरमाय हरना बुङो दि आसाम गोरोबथानि बेरेखा बिबुंथि लाखिनाय सैनांनो (Tolerate) हाया। माखासे सुबुंआ गावबा गावनि मुलाम्फा नि थाखाय नेहाद बिबुंथि एबा खामानि मावलांदों। जायफोरा आसाम सोमावसारनायनि जांख्रिखांनाय समाव बाहागो लायाखै बिसोरो आरो मा बुजिगोन एबा हमदांनो हागोन आसाम गोरोबथानि गुबै आन्दोआव मा दं।

मख'जाथावदि गुबुन गुबुन दोलो आफादनि माखासे दैदेनगिरि मोना जारिमिनारि आसाम गोरोबथा ( Historical Assam Accord) नि जांख्रिखांनाय (Agitation) निफ्राय जानगाराव थादोंमोन। आसाम गोरोबथानि गुबै थांखि बादियै 1971 माइथायनि उनाव आयेन बेरेखायै हाबसनफैग्रा गुबुनारिनि जेंगोना (Burden of Infiltrator) खौ बोजबना लानो हाया। जायनि थाखाय जारिमिनारि जांख्रिखांनाय (Historical Agitation) नि बिथायाव सा 855 सुबुंआ मुंख्लं (Martyrs) जाबोनो गोनां जादोंमोन।

रायखांनो गोनां दि असम गण परिषद दोलोनि गागि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि साथाम फारियै इफादगिरि अतुल बरा , मावफुं आफादगिरि केशब महन्त आरो फनि भुषन चौधुरि मोना दा बावैसो सिगां हादोरनि न'खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाह बिथांखौ नोगोरारि सोदांनाय बिलनि सायाव मा सावरायदों , बेखौ हादोरसानि राज्यो-राजानि गाहाम साननानै खुगा फोरनो नांगौ होन्ना महन्त बिथांआ बुंथियो। मख'जाथावदि बै साथाम दैदेनगिरि मोना आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय हादोरसा सोरखारनि मन्थ्रि केबिनेटनि सोद्रोमा।

Also Read : आसाम एसेमब्लिनि गोजां जथुम्मानि ब्रैथि सानावबो गुवाहाटीनि लाष्टगेटाव बायदि आफादा सोमावसारबाय

Also Watch: 15 year old girl reported missing from Kasuwa in Nagaon District since Nov 24

Next Story
गाहाय रादाब