Begin typing your search above and press return to search.

सि आइ एस एफ हेड कन्सटेबुल नि साख्रि ओंखारदों 2019

सि आइ एस एफ हेड कन्सटेबुल नि साख्रि ओंखारदों 2019

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Nov 2019 1:02 PM GMT

सि आइ एस एफ हेड कन्सटेबुल नि साख्रि ओंखारदों 2019

1. मासिनि मुं : हेड कन्सटेबुल

2. रोंगौथि : जिनै

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: 300

4 . माव रौंगोथि : गोदान

5. साख्रिनि थावनि : दुलाराय हादोराव

6. आर'ज गाबहरनायनि जोबथा सान: 17/12/2019

7. बैसो : 18 -23 बोसोर

8 एप्लिकेसन फिस : 100 रां

9 दानबान्था : दानफायाव 25,500-81,100 रां

साख्रियाव आर'ज गाबहरनायनि थं : ब्लक नम्बर 13,सि जि अ कमप्लेक्स,लथि रड,गोदान दिल्ली 110003

आर'ज गाबहरनो थाखाय मा थाथारनांगोन:

गोजौवाव मख'नाय खान्थि बादियै सोरनिबा रौंगोथि दंङब्ला गाहायै स्पर्ट मेन/उमेना आरज गाबहरनो हागोन। सा-सानजा खोन्दोनि गोसो गुदुं बिजाथिफोरा 24/12/2019 खालारनि मोनानि 5 रिंगासिम सेल्फ एटेस्टेट सार्टिफिकेट जमा होनो हागोन।

सोरबाया माबा नंखाय फोरमानथि, इनकमफ्लिट, थिखानाय अकटनि उनाव आरज गाबहरोब्ला एबा गथायोब्ला थाबथाबैनो आर'ज गाबहरनायखौ बोखारनाय जागोन।

Detail Notification: Click Here

Also Read: ASRLMS Jobs for MIS /Block Coordinator/Block Project Manager

Next Story
गाहाय रादाब