Begin typing your search above and press return to search.

आसाम गोरोबथानि द'फा नं 6 नि आफादा सनिबार निफ्राय बिबुंथिखौ लागोन

आसाम गोरोबथानि दफा नं 6 नि आफादा सनिबार निफ्राय बिबुंथिखौ लागोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 Oct 2019 8:52 AM GMT

आसाम गोरोबथा (Assam Accord) नि द'फा नं 6 खौ मावफुंनायनि बिथायाव दाजानाय सा जिब्रै सोद्रोमा गोनां गोजौ थाखोनि कमिटिया हादोरसानि बाइदि बाइदि बिथिंनि खौरां बिलाइ , सुजुगिरि , दोलो आफाद, गौथुम आरो गुबुन सुबुंनिफ्राइ द'फा 6 नि सायाव बिबुंथि (Opinion) नागिरहैगोन।

मोनसे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय खौरांनि बादिब्ला गोजौ थाखोनि कमिटिया दासिम हालागै 1,050 नि गेजेराव गां 500 गोसोखांलाइआ कमिटिनि आखायाव गोलैदों। मख'जाथावदि बे मदद खालामनाय (Synchronization) खारिथि मोनदों। बेफोरनि गेजेराव बराक सेरफांनि कासार निफ्राय बुरजा बिबांनि खारिथि मोननाय जादों।

मोनथिनो हानाय सुलुंनि बादिब्ला आसाम गोरोबथा जों लोब्बा गोनां गां 639 गोसोखांलाइ (Memorundum) नोगोरारिया गावनि आखायजों गथायदों। बेरा फारसेथिं गां 400 खौ इ मेइल नि गेजेरजों आरो माखासे गोसोखांलाइखौ पष्ट आरो करियेर सार्भिसनि गेजेरजों मोनबोनो हादों। सोलिफु सप्ताहनि शनिबार खालि आसाम गोरोबथा (Assam Accord) नि द'फा नं 6 खौ मावफुंनायनि बिथायाव दाजानाय सा जिब्रै सोद्रोमा गोनां गोजौ थाखोनि कमिटिया गुवाहाटी आव राज्यो सिगां सारिनि प्रिन्ट आरो इलेक्ट्रिक बिजोंनि खौरां बिलाइनि सुजुगिरि (Editors) मोननिफ्राय बिबुंथि खोनासंगोन। बेजों लोगोसे थुनलायारि गौथुम (Literary Bodies), राजखान्थि हान्जा (Political Parties), राजखान्थि नङै हान्जा (Non Political Parties), फरायसा आरो लाइमोन गौथुम (Student and Youth Organisation ), आरो बायदि बिथिंनि सानगोरों असमिया सुबुंनि (Noted Assamese Personalities) बिबुंथि (Opinion)

Also Watch: Does Candidates from other states dominating Railway Jobs in the Northeast?

Next Story
गाहाय रादाब