Begin typing your search above and press return to search.

आसाम गोरोबथानि द'फा नं 6: खौरां बिजोंनि सुजुगिरि मोना संबिजिदारि रैखाथिनि सायाव सावरायगोन

आसाम गोरोबथानि दफा नं 6: खौरां बिजोंनि सुजुगिरि मोना संबिजिदारि रैखाथिनि सायाव सावरायगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Oct 2019 8:09 AM GMT

आसाम गोरोबथा (Assam Accord) नि द'फा नं 6 खौ मावफुंनायनि बिथायाव दाजानाय सा जिब्रै सोद्रोमा गोनां गोजौ थाखोनि कमिटिखौ हादोरसानि सिगां सारिनि खौरां बिलाइ आरो मोब्लिबारि खौरां बिजों (Print and Electronic Media)नि सुजुगिरि (Editors) मोना आसामाव गोबां बोसोर निफ्राय आलो गोजोनै जिउ खांनाय असमीया, थागिबि असमीया (Indigenious Assamese) आरो गुबुन गुबुन थागिबि हारि हारिसा (Others Indigenous Ethnic Community) नि राजखान्थि मोनथाइ (Politics), हा (Land ), हारिमुवारि (Cultural), बेफार फालांगि (Trade Commerce) आरो इम्पलइमेन्ट (Employment) अरायथा संबिजिदारि रैखाथि (Constitutional Safeguard) नि मोनथायखौ रोखा खालामनांगोन होन्ना सुबुरुन होयो।

आसाम गोरोबथानि बिथायाव दाजानाय गोजौ थाखोनि कमिटिनि मासिगिरि आजिरा लानाय बिजिरगिरि (Rtd Judge) बिप्लब कुमार देबनि नुजाथिनायाव आसाम खुंथायारि फरायसालिमा (Assam Administrative Staff College) आव सनिबार खालि सावराय लायनाय जायो। जेराव असमिया राव (Assamese Language) , थुनलाइ (Literature) , आरिमु (Arts) आरो हारिमु (Culture) बायदि बिथिंनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो।

मख'जाथावदि सावराय जथुम नि उनाव खौरां गिरि नि सिगाङाव फोरमाय हरनाय माखासे सुजुगिरिनि बादिब्ला मिरु सोरखारनिसिम दासिमाव रिपर्ट दैथायहरनाय जादों। दायो बिसोरनि गुबै आर'ज गाबनाया सोरखारा आसाम गोरोबथानि बेरेखा खामानिनि हेंथायै बन्द खालामनाय।

हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ (National Registration of Citizenship) आरो नोगोरारि सोदांनाय बिल (Citizenship Amendment Bill) मोननैखौबो हेंथा खालामदों। मानोना "केब" आ आसाम गोरोबथा आरो राज्यो-राजा बेरेखा आइन। लोगोसे बै सावराय जथुमाव हादोरसानि सिङाव थानाय थागिबि लेखा गोरों सुबुंफोरखौ खामानियाव थिसन हैनाय सायाव गोथौयै सावरायनाय जायो।

रायखांनो गोनां दि आसाम गोरोबथा (Assam Accord) नि द'फा नं 6 खौ मावफुंनायनि बिथायाव दाजानाय सा जिब्रै सोद्रोमा गोनां गोजौ थाखोनि कमिटिया अक्ट'बर दाननि 29 निफ्राय 2 नबेम्बरसिम बायदिसिना दोलो आफादजों सावराय जथुमाव जिरायगोन। बेफोरनि गेजेराव दं असम थुनलाइ आफाद (Axom Xahitya Xabha) आरो मेलेमजिबि फोर (Intellectuals)।

Also Read: गसाइगाव धनगला गामिनि आयजो आफादनि बान्जायनायाव करम फोरबो फालिदों

Also Watch: BJP organized Gandhi Sankalpa Zatra in Dhemaji’s Silapathar

Next Story
गाहाय रादाब