Begin typing your search above and press return to search.

गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला आसाम बि जे पि नि गान्धी संकल्प हाबाफारिखौ बेखेवबाय

गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाला आसाम बि जे पि नि गान्धी संकल्प हाबाफारिखौ बेखेवबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Oct 2019 11:28 AM GMT

आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय गलाय गथाय हादोरसा सोरखारनि गेदेमा महात्मा गान्धीनि सानस्रि सान्थौ आरो माव दिन्थि सिगां थिं आवगाय लांनो आरो गोसारहोनो साखा-फारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे आसाम प्रदेश भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि नि दैदेनगिरि मोनखौबो हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि नि नाजानायाव साखोन सिखोन (Clean ) , दाखोर दाला उदां आबहावा आरो प्लासटिक एंगारनाय हाबाफारि (Plastic Free) जों लोब्बा लाखिनानै दरं जिलानि सिपाझारनि लांगोनायाव 15 अक्ट'बर गान्धी संकल्प हाबाफारि (Gandhi Sankalpa Yatra) लानाय जायो।

बे गान्धी संकल्प हाबाफारि (Gandhi Sankalpa Yatra) जों लोब्बा लाखिनानै मंगलदै ल'क सभा बियाबनि बि जे पि नि मावथि सोद्रोमामोना दरंनि सिपाझार एकादेमी गेलेग्रा फोथाराव गंसे जथुम्मा खुंफुंनाय जायो। नुजाथिनाय राज्यो-राजानि सिगाङाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ बुंथियो दि गेदेमा महात्मा गान्धीनि सानस्रि ( Ideology)खौ बोजबना सैथो लामाजों सिगां थिं खारफालांनो एबा आवगायलांनो खावलायो। गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि बिथाङा नाजावनाय प्लासटिक उदां, साखोन सिखोन आबहावा आरो गोगो सोमखोर आबहावानि थाखाय खामानि मावलांनो हांख्राइहरो।

बे गान्धी संकल्प हाबाफारि (Gandhi Sankalpa Yatra) आव उदांस्रि दावहा सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय सोद्रोमा नि नखरखौ मान सिबिनाय बावहरो आरो साखाथि फाखाथिनि राज्यो राजाया रड स' हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो।

आसामनि रां खाजोना बिफाननि मन्थ्रि भबेश कलिता, मंगलदै ल'क सभा बियाबनि बि जे पि सांसद दिलिप सइकीया, मंगलदै बिधान सभा बियाबनि एम एल ए गुरु ज्योति दास, बिधान सभा बियाबनि एम एल ए बिनन्द सइकीया मोनजों लोगोसे आसाम बिजेपि नि गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि अनुप बर्मन मोनहाबो पद यात्रा हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारिखौ राज्योनि गं जिब्रै ल'क सभा बियाबनि सिंङावनो बान्जायनाय जादों होन्ना आसाम बि जे पि नि दैदेनगिरिया फोरमायहरदों।

Also Read: कामरुप मेट्र जिलानि डि सि बिश्वजित पेगुनि दिन्दां थानांनाय जौगालु खामानिखौ फोजोबनायनि बिथोन

Also Watch: Five coal laden truck seized in oil town Digboi

Next Story
गाहाय रादाब