Begin typing your search above and press return to search.

 Cooperative Society बिसायखथिनि फिथायखौ फोसावबाय

 Cooperative Society बिसायखथिनि फिथायखौ फोसावबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Jun 2018 2:01 PM GMT

गुवाहाटी,जुन 24: गरेसर ग्राम पनसायत Samabey Samiti नि जेनेरेल बिसायखथिनि फिथायखौ दिनै फोसावबाय जाय बिसायखथिखौ बाकसा जिल्लानि मावखआव लादोंमोन। बे बिसायखथिआव अरुन साहा, आनान्द देखा, गनेस मिट्रा, घानास्याम देखा, चान मामद चौदरि, जयन्थ देखा, जाकिर हुस्येन, जितेन देखा, पुर्न देखा, प्रदिप रय, बिनान्द बर, ललिथ देखा, देबेन बर, कानानबाला दास,आरो माथि देखा बिथांमोनहा बे बिसायखथिआव आसामनि सामाबेय समिथि नि Act बादियै देरहासारनो हायो।

Next Story
गाहाय रादाब