Begin typing your search above and press return to search.

केबिनेट जथुमनि उनाव इ सिगारेट बन्द'नि गनायथि, फोसावबाय रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सिटारमना

केबिनेट जथुमनि उनाव इ सिगारेट बन्दनि गनायथि, फोसावबाय रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सिटारमना

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Sep 2019 10:51 AM GMT

हादोरनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि निर्मला सिटारमना सोलिफु दाननि बुधबार खालि अदेबानि 18 सेप्टेमबरआव मिरु केबिनेट जथुम्मायाव इ - सिगारेट बन्द खालामनाय जागोनखौ थिरांथा लानाय जादों होनना गोदान दिल्लीयाव थानाय नेसनेल मिडिया सेन्टार नि कन्फारेन्स हलाव खुंजानाय खौरां मेलनि गेजेरजों मिथिहोयो।

मिरु केबिनेट इ सिगारेट बानायग्रोनाय, दिहुनथाय, लाबोग्रा , लांग्रोनाय ,रोगानाय, फानग्रोनाय, रानदिंनाय, दोन्थुमग्राजों लोब्बा गोनां फोसावदिंनाय (Advertising) खौबो बन्द खालामनो बिथोन होयो होनना मन्थ्रि बिथांआ मिथिहोबावो।

मख'जाथावदि बि जे पि सोरखारनि मिरु केबिनेटआ दासिमाव बन्द खालामनो गनायथि होदों। गुबुन गुबुन फसंथान निफ्राय बन्द खालामनांगौ नि दाबि दैखांना बे थिरांथा लाजायो। जेरै - इ सिगारेट, भेप, इ सिसा, हिट नट बार्न हाउस, इ निक'टिन बादि मोनामनाय हुखा आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसाद।मिरु मन्थ्रि निर्मला सिटारमना बुंदोंदि गेदेमा हादरगिरि नि गनायथि लाना संसदाव जानो गोनां गोजां बोथोरनि जथुम्मायाव इ - सिगारेटखौ बन्द खालामनो थाखाय थाबैनो अर्डिनेन्स लाबोनाय जासिगोन होनना बुंथियो।

Also Read: इस्ट जन जुनियर एथ्लेटिक सेम्पियनसिप 2019 आव अरुनाचलनि गेलेगिरिया सनानि बान्था आवग्रिबाय

Also Watch: ABSU demanded district administration to take stern action against anti-social activities

Next Story
गाहाय रादाब