Begin typing your search above and press return to search.

बाक्शा जिल्लानि गरेस्वार हालामाव चि.आर.पि.एफ नि जालाव साब्रै एन.डि.एफ.बि

बाक्शा जिल्लानि गरेस्वार हालामाव चि.आर.पि.एफ नि जालाव साब्रै एन.डि.एफ.बि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 Oct 2019 7:44 AM GMT

GORESWAR: बि.टि.सि नि सिङाव थानाय बाक्शा जिल्लानि गरेस्वार हालामाव चि.आर.पि.एफ आरो रौनिया हानजानि दैदेजानायाव साब्रै एन.डि.एफ.बि (NDFB)आ बृहेस्प्तिबार सानाव हमजादों। पुलिसनि फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर बिलिफां नार्जारि मुंनि सासे फालांगियारिनिफ्राय 5 लाख रां दाबिदोंमोन। दाबिग्राफोरा दाबिनाय रांखौ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बाइहाता चारिआलिआव बृहेस्प्तिखालि गथायनो थोनदोंमोन। बेखायनो दाबिजानाय मानसिया रां दाबिग्राफोरनो गथायनो थाखाय बाइहाता सिम रांखौ लाना फैनाय जादोंमोन।

रां दाबिनाय जाथायखौ मोन्थि मोननायजों एबा खौरां मोननानै गरेस्वार हालामनि पुलिस आरो मोनसे रौनिया हान्जानि संनायाव सुलु लानायनि गेजेरजों तामुलपुरनि धानेस्वार बर' आरो ठिकियाजुलिनि राजु स्वारगियारि मुंनि सानै ऐन.डि.ऐफ.बि.( NDFB) आ रांखौ बाइहाता चारिआलिआव लांनो फैनायाव हमजायो। मोन्थिनो मोननाय बादिब्ला दाबिनाय रांखौ बे जायगानिफ्रायनो लानानै थांगौमोन होनना।

कामरुप जिल्लानिनो साङाव थानाय बाइहाता चारिआलिआव पुलिसनि संनायाव बृहेस्प्ति सान खालि ऐन.डि.ऐफ.बि.( NDFB) हान्जानि बाकसा जिल्लानि सिङाव थानाय सौगापुर पुलिस थाना सिंनि औबारि गामिनि बिजय बर' आलिआस हेर' आरो सनेस्वार बर' मुंनि सानैआ हमजादों। हमजानाय फोरजों लोगोसे गंबा (5) जानबुं (mobile) बोखांनाय जायो। मोन्थिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसनि गेजेरजों हमजानाय साब्रै ऐन.डि.ऐफ.बि.( NDFB) फोरनिफ्राय गुवारै सुलु लागासिनो दं।

Also Watch: Does Candidates from other states dominating Railway Jobs in the Northeast?

Next Story
गाहाय रादाब