Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया आसाम सोरखारा हरनाय इन्टारनेट सिबिथायनि रिभिउ पिटिसनखौ बोखारबाय

गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया आसाम सोरखारा हरनाय इन्टारनेट सिबिथायनि रिभिउ पिटिसनखौ बोखारबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Dec 2019 11:34 AM GMT

आसाम सोरखारा मबाइल इन्टारनेट सिबिथायनि थाखाय फिन रिभिउनि हरनाय आर'ज लाइखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै अदेबानि सुक्रबार खालि बोखारबाय।

रायखांनो गोनां दि इन्टारनेट सिबिथायखौ फिन दानस'जानो हाथाव खौरांआ थाबथाबैनो गोसार जानाय लोगो लोगोनो बाहायगिरि राज्यो-राजानि गेजेराव गोनो गोथो आबहावा नुजादों।

मख'जाथावदि हादोरसा सोरखारा सिगांआवबो बे आयदानि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव आर'ज गाबहरनाय जादोंमोन।

Also Read : राज्योनि 500 निबो बारा फोरोंगिरिया नोगोरारि सोदांनाय आइननि हेंथायै नरेन्द्र मडिनिसिम लाइजाम गथायदों

Also Watch: RD Junior College Students Stage Massive Protest against CAB

Next Story
गाहाय रादाब