Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव सिस्टेम एसिसटेननि साख्रि ओंखारदों

गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव सिस्टेम एसिसटेननि साख्रि ओंखारदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Dec 2019 12:45 PM GMT

गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव सिस्टेम एसिसटेननि साख्रि ओंखारदों

1. मासिनि मुं : सिस्टेम एसिसटेन

2. रोंगौथि : बि सि ए, पि जि डिप्लमा, डिप्लमा बिजाथि

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: मोनद' (06)

4. दानबान्था : दानफायाव 14,000 निफ्राय 60,500 रोजासिम

5 . माव रौंगोथि : 1-2 बोसोर

6. साख्रिनि थावनि : गुवाहाटी

7. आर'ज गाबहरनायनि जोबथा सान : 05/12/2019

आर'ज गाबहरनायनि फिस : सोलेरारि हेंथागोनां बिजाथिआ (PWD Candidate) थाइसेबो रां फोनांजाया। गुबुन फारसेथिं एस टि,एस सि नि थाखाय 150 रां।

आर'ज गाबहरनायनि सान : 22 नबेम्बर बेलासिनि 12 रिंगाफ्राय एप्लिकेसन जागायगोन। अनलाइन साबमिसननि जोबथा सान 05 डिसेम्बरनि 4:30 रिंगासिम ।

पेमेन्ट फिस हरनायनि जोबथा सान 07/12/2019 नि बेंक सोलिनाय समहालागै।

आर'ज गाबहरनो थाखाय : गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बांसिनै मोनथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटाव मख'नाय नेमखान्थिफोरखौ फरायनानै गावखौ थाग थियारि खालामनो हागोन।

Detail Notification: Click Here

Also Read: DRDO Jobs 2019 for Research Associate/Junior Research Fellow

Next Story
गाहाय रादाब