Begin typing your search above and press return to search.

 गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव साख्रि ओंखारदों 2019

 गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव साख्रि ओंखारदों 2019

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Dec 2019 12:44 PM GMT

गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव साख्रि ओंखारदों 2019

1. मासिनि मुं : लेब टेक्निसियान

2. रौंगोथि : माइक्रबायलजि डिभिजननि क्लिनिकेल लेबरेतरिआव बि एस सि एम एल टि खामानि मावनायनि 2 बोसोरनि गियान थानांगोन।

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: मोनसे (01)

4. माव रौंगोथि : मलकुलार बाय'ल'जि लेबरेतरि/ कम्पिउटार(PGDCA) नि गियान थानांगोन

1. मासिनि मुं : लेब एटेनदेन्त

2.रौंगोथि : बिगियान दालाइनिफ्राय 12 पास जानांगोन। पि जि डि सि ए आरो हस्पिटेल लेबरेतरिआव 2 बोसोरनि रौंगोथि थानांगोन।

3.लान्दां मासिनि अन्जिमा: मोननै (02)

आर'ज गाबहरनो थाखाय:

गोसो गुदुं बिजाथिफोरा नंगुबै फोरमानथि सेल्फ एटेस्टेट कपि जों लोगोसे सि भि लाबोथारनांगोन।

कम्पिउटारनि गियान थाफानांगोन

इन्टिरभिउनि थाखाय फैनाय बिजाथिफोरखौ टि ए/डि ए होनाय जाया

इन्टारभिउआव जिरायनाय सान : 16/12/2019

सायख'नायनि बिथा : वाक इन इन्टारभिउ

सम : फुंबिलिनि 10 रिंगासिम

थावनि : गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनि नरकासुर हिल टप, माइक्रबायलजि बिफाननि 5 थि मैजा-781032

Official Website: Click Here

Next Story
गाहाय रादाब