Begin typing your search above and press return to search.

गलाधाट जिला AJYCP आ केबनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों

गलाधाट जिला AJYCP आ केबनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 Oct 2019 10:52 AM GMT

खर'सा आसामनि गलाधाट जिला कमिटि आसाम जातियताबादि युव चात्र परिषद (AJYCP) नि नोगोरारि सोदांनाय बिल (Citizenship Amendment Bill) नि हेंथायै बृहस्पतिबार खालि जिला बेंगिरिनि मावखुलिनि लांगोनायाव (Deputy Commissioner Office Premises) गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लायो।

बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव सोमावसारगिरि हान्जाया बाहागो लानानै मिरुनि खुंथाइ गोहोआव जिरायनाय भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि सोरखारनि हेंथायै सोंखारियो। आसामनि इयुन फोजोबस्रांनो हानाय खामानि आरो राज्यो राजा (Public) बेरेखा आइनखौ होबथानायनि थाखाय खुद्रिसारनाय हाबाफारि आजावो।

गलाधाट जिला आसाम जातियताबादि युव चात्र परिषद (AJYCP) नि आफादगिरि आब्दुल हासिम आरो नेहाथारि निकुन्ज मेधि बिथां मोना नोगोरारि सोदांनाय बिल (Citizenship Amendment Bill) नि जाबसिननायनि गेजेरजों आसामनि गोजोन आबहावाखौ दुंहाव थासारि सोमजिहोनो नागिरदों। भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि नि दैदेननाय मिरु आरो राज्यो सोरखारखौ बेबादि आइन जाबसिन्नायनिफ्राय गोजानाव थानो हुमखि होयो। गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि आरो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो।

गलाधाट जिला कमिटि आसाम जातियताबादि युव चात्र परिषद (AJYCP) नि दैदेनगिरि मोना नोगोरारि सोदांनाय बिल (Citizenship Amendment Bill) हेंथायै खुद्रिसारना बुंबावो दि बि जे पि सोरखारा नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ राज्योआव जाबसिन्नो थाखाय सिगांबोदों। आसाम हादोरसानि राज्यो राजाया राव हारि धोरोम सायख'वालासे गोलाव द' (6Years Long Agitation) बोसोर सम आसामनि फ्राय आइन बेरेखायै हाबसनफैनाय बिदेशी नोगोरारि फोरखौ होखार हरनाय आरो रांखान्थियारि फोजौखांनायखौ गायसनलांनो सोमावसारदोंमोन थेवबो जुदि सोलायथाइनि मोन्थोर जों खुंथाइ गोहोआव जिरायनाय मिरु आरो हादोरसानि बि जे पि सोरखारा जाबसिन्ना होयो बेनि थाखाय दुखुनांथाव आरो अगेन खामानि मावनाय बादि जागोन होन्ना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायहरो।

आरोबाव दाजाबदेरनानै दैदेनगिरि मोना बुंथियो जोंनि दाबिखौ सोरखारा मोनबो गोनांथि होआबोला गोख्रों निफ्राय गोख्रों सिन सोमावसारनाय हाबाफारि लानायनि हुमखि होयो।

Also Watch: Couple attacked by a group of Gamblers in Lumding

Next Story
गाहाय रादाब