Begin typing your search above and press return to search.

तेजपुर मुलुग सोलोंसालियाव सा सान्जा लाइमोन जथुम

तेजपुर मुलुग सोलोंसालियाव सा सान्जा लाइमोन जथुम

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 Sep 2019 1:58 PM GMT

तेजपुर ,6 सेप्टेमबर: तेजपुर मुलुग सोलोंसालिनि रादाब बुथुम आरो सुबुं फोनांजाब बिफाना दिल्लीनि गान्धी स्मृति आरो दर्शन समितिनि हेफाजाबाव सा - सान्जा लाइमोन जथुमखौ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा- गोमजायै शुक्रबारखालि बेखेवनाय जायो। मख'जाथावदि बे जथुमखौ खुंफुंनायनि गाहाइ थांखिया जाबाय गोजोन आरो अहिंसा गायसनलांनाय बेलायाव लाइमोनफोरा होलांनाय बिहोमानि सायाव। मख'जाथावदि बे बेखेवथि हाबाफारियाव राफोद खौरांगिरि आरो गागि लिरगिरि समुद्र गुप्त काश्यपआ गाहाइ आलासि महरै नुजाफैयो मुंदांखा समाज सिबियारि दिब्यज्यति सइकिया आरो गुलसन गुप्ता, दिल्लीनि गान्धी स्मृति आरो दर्शन समिति सा सान्जानि कर्दिनेटराबो बाहागो लानानै बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो।

तेजपुर मुलुग सोलोंसालिनि बिबुंगोरा गाहाइ ज'या चक्रबर्तीया बराय बिबुंथि लाखियो जेराव भारतनि सा-सानजा राज्योनि दाब दाब खनानिफ्राय सा 150 लाइमोन थान्दैफोरा बाहागो लाफानाय गासै गं सिगां सारिनि मुलुग सोलोंसालिफोर जेरै चिलचरनि आसाम मुलुग सोलोंसालि , सिक्किम मुलुग सोलोंसालि, मनिपुर मुलुग सोलोंसालि बायदि।

तेजपुर मुलुग सोलोंसालिनि रादाब बुथुम आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि बिबुंगोरा अभिजित बराया समाजाव गोजोन थासारि आरो अहिंसा आबहावा सोमजिनायाव लाइमोनफोरा गोनांथार बिफाव लानायनि सायाव बुंथियो। बे हाबाफारियावनो गाहाइ आलासि महरै नुजाथिफैनानै गागि लिरगिरि समुद्र गुप्त काश्यपआ बुङो दि भारतनि सा-सानजा खनायाव गेदेमा हारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव उदांस्रि सोमावसारनायाव सा सान्जा खनायाव लाइमोनफोरनि गोजोन आबहावा गायसंलांदोंमोन। गान्धीनि आदर्श मानिनानै सोलियोब्ला बयबो गान्धी जानो हागोन होनना बुंथियो। जोबनायाव बिफाननि लोगो बिबुंगोरा आरो जथुमनि कर्दिनेटर ड° अन्जुमनि बराया गुबुन गुबुन फोथारनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय आलासि बयखौबो साबायखर बावजेनो ।

Also Read: सोनाब बंगनिफ्राय अगेन खान्थियै मोसौ रोगाग्रा ट्राकजों लोगोसे दायनिगिरिया हमजादों

Also Watch: 68 packets of suspected ‘Lali Gur’ worth Rs 1 Lakh seized in Naharkatia

Next Story
गाहाय रादाब