Begin typing your search above and press return to search.

 इन्डियान आर्मिआव सान्थ्रि नि साख्रि ओंखारदों 2019

 इन्डियान आर्मिआव सान्थ्रि नि साख्रि ओंखारदों 2019

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Nov 2019 12:21 PM GMT

इन्डियान आर्मिआव सान्थ्रि नि साख्रि ओंखारदों 2019

आरमि रेलियाव गं जि जिलानि बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। जेराव खरसा आसामनि जिलाफोरा फारियै जरहाट, माजुलि , तिनसुकिया, डिब्रुगर, सिबसागर , सराइदे

1. मासिनि मुं : सानथ्रि (Soldier)

2. रोंगौथि : दाइन,जि, जिनै

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: 05

4 . माव रौंगोथि : गोदान

5. साख्रिनि थावनि : तेजपुर

6. आर'ज गाबहरनायनि जोबथा सान: 03/01/2019

साख्रियाव आर'ज गाबहरनायनि थं : मेधना स्पर्ट ष्टेडियाम, सलमारा मिलिटारि ष्टेसन, तेजपुर

नांगौथार फोरमानथि :

एडमिट कार्ड

फटग्राफ

इडुकेसन सार्टिफिकेट

डमिसाइल सार्टिफिकेट

कास्ट सार्टिफिकेट

रिलिजियन सार्टिफिकेट

स्कुल केरेक्टार सार्टिफिकेट

आनमेरिड सार्टिफिकेट

रिलेसनसिप सार्टिफिकेट

स्पर्ट सार्टिफिकेट

सायख'नायनि बिथा :

फिजिकेल फिटनेज टेष्ट

फिजिकेल मेजारमेन्ट

मेडिकेल टेष्ट

कमन इन्ट्रेनस टेस्ट

अनलाइन आर'ज गाबहरनाय समा 20 नबेम्बरनिफ्राय 03 जानुवारि सिम खुला थागोन। 4 जानुवारी निफ्राय 18 जानुवारि सिम रेलि (खारनाय़) नि एडमिड कार्ड दैथायहरनाय जागोन।

Detail Notification: Click Here

Also Read: Border Security Force (BSF) Jobs for Assistant Commandant

Next Story
गाहाय रादाब