Begin typing your search above and press return to search.

मेगन नोजोरजों नुयि आयजो प्रान्जल पाटिला थिरुबनथिपुरमनि लोगो रां बुथुमगिरिनि बिबान लाबाय

मेगन नोजोरजों नुयि आयजो प्रान्जल पाटिला थिरुबनथिपुरमनि लोगो रां बुथुमगिरिनि बिबान लाबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 Oct 2019 8:21 AM GMT

भारतनि गिबि मेगन नोजोरजों हेंथागोनां आयजो खुंथायारि मावबिबानगोरा प्रान्जल पाटिला समबार खालि केरेला राज्योनि थिरुबनथिपुरमनि लोगो रां बुथुमगिरि बिबान आजावबाय। मख'जाथावदि 2016 माइथायाव खुंफुं जालांनाय गिबि खेबनि थाखाय सिभिल सार्भिस आन्जादाव 733 थि मासियाव नुजाथिदोंमोन। आरो बयखौबो सोमोनांथावना 2017 माइथायनि गोजौ थाखोनि सुबुं मावमिन आन्जादाव 124 थि मासि आवग्रिनो हादोंमोन।

जिउआव जेब्लानो माबा थांखि एबा सिमां गोसो गोर्बोजों आजावनानै लायो अब्ला मोनफ्रोमबो सिमांआ मोगथां महराव जाफुंसार जायो। बे खोथाया फिन फोरमान जाबाय महाराष्ट्र राज्योआव। जिउनि द' बोसोर बैसोयावनो गावनि मेगननि नोजोर खोमालांदोंमोन। जों माब्लाबाबो मेंगाबनो नाङा , हगारना खारखोमानो नाङा। जायखौ खस्थ सहायनानै खालामनोब्ला सुबुंनि जाफुंसार जानाया रोखा बेयो फिन मोगथाङाव रिफिखांबाय।

आं दिनै सोरखारि मावख'नि बिबान बानस'नाय (Taking Charge) आव जोबोद गोजोन्नाय मोनदों। बिथांआ बुंबावो दि जेब्ला आं गिबि गिबियै जिला खुंथायनि महकुमा खोन्दोनि मावख'वारि खामानि मावलांनो जागायजेनदोंमोन अब्ला आंहा मोनबो गियान (Idea) गैयामोन। आरोबाव सिगांथिजाय खामानिफोरखौ आवगाय लांनो आरो मा मा खामानि मावलांनांगोन होन्ना मिथियाखै मोननोमोन।

बै समावनो आंखौ खामानि मावलांनायाव मावख'नि बिबानारिफोर (Official Staff) आरो थिरुबनथिपुरम नि राज्यो राजा (People of Thiruvanthapuram) या आंखौ गोसो बोलो थाजिम लाखिनायाव आरो दावखोलांनायाव मदद आरो हेफाजाब (Support and Cooperation) होदोंमोन।

रायखांनो गोनां दि मेगनजों नुनायाव हेंथागोनां (Visually Handicapped) प्रान्जल पाटिल मुंनि मावख'गिरि सिख्लाया St. Xavier's फरायसालिमा निफ्राय राजखान्थि बिगियान आयदा (Political Science) आव ग्रेजुवेट डिग्रि (Graduation Degree) उथ्रिसारनो हायो आरो दिल्लीनि जवाहरलाल नेहरु मुलुगसोलोंसालि (JNU) हादोरनां गेजेरारि सोमोन्दो आयदा ( International Relations) आयदायाव मास्टार डिग्रि उथ्रिखांङो। बिथांआ मेगनजों नुयिनि थाखाय कमला मेहता दादर स्कुलाव फरायदोंमोन।

दासिमाव प्रान्जल पाटिल बिथाङा एरनाकुलामनि लोगो बुथुमगिरि (Assistant Collector) साख्रि गावनि फोरोंथाइ लानाय समावनो मोनहैयो। आगोलनि जिला बुथुमगिरि आरो समाज न्याय बिफाननि नेहाथारि IAS मावख'गोरा बिजु प्रभाकर बिथांआबो हामब्लायथि हरनो पाटिलनि न'आव सोहैयो।

Also Read: हादोरारि बिसायख’थि आयोगा भ’ट होगिरिनि नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ बारायबाय

Also Watch: CM Sonowal Election Campaign ahead of by-elections in Assam’s four (LACs)

Next Story
गाहाय रादाब