Begin typing your search above and press return to search.

सा लक्षिमपुर फरायसालिमा लांगोनायाव मुलुगनां गथ' हिन्जाव सान फालिदों

सा लक्षिमपुर फरायसालिमा लांगोनायाव मुलुगनां गथ हिन्जाव सान फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Oct 2019 12:32 PM GMT

खर'सा आसामनि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथान सा लक्षिमपुर फरायसालिमा (North Lakhimpur College) लांगोनाव सानसेनि गोलाव रंगिना संगिना हाबाफारिजों सुक्रबार खालि मुलुगनां गथ' हिन्जाव सान (International Girl Child Day) फालिनाय जायो।

रायखांनो गोनां दि इं 2012 माइथायनि फ्राय मुलुगनि गुबुन गुबुन खना खन्लायाव 11 अक्ट'बर खालि बे सानखौ गाजा गोमजायै फालिबोनाय जायो। बे गोथार सानखौ फालिनायनि गुबै थांखिया जाबाय बाइदि बाइदि बिथिङाव मुलुगनि आयजो माहारिया माखासे अगेन, अनागार इनाय बायदि थासारि निफ्राय रैखाथि आरो बारग' लांनो थाखायनो बान्जायनाय जायो होन्ना बुंथिदों। एखे समावनो आयजो माहारिनि सायाव आथोनारि आवसारिनि हेंथायै खौसेथि दौलेंजों सांग्रांथि लाबोनांगोन होन्ना बुंबावो।

मख'जाथावदि बे हाबाफारिखौ आयजो फरायसं मिरु (Women's Study Centre) नि लेङाइ अर्डिनेटर इष्मिरेखा सण्डिकैइ आ आफादगिरि मासि सामलाय लांनायाव नर्थ लक्षिमपुर फरायसालिमायाव बे सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। जेराव फरायसालिमानि गोरायुं ड° बिमान चन्द्र चेटिया बिथाङा हाबाफारिखौ बेखेवना होनानै बे 11 अक्ट'बर सान अदेबानि मुलुगनां गथ' हिन्जाव सान (International Girl Child Day) गोनांथि नि सायाव बेसेन बह्रा बिबुंथि लाखियो।

रायखांनो गोनां दि खर'सा आसामनि लक्षिमपुर जिलानि पुलिस लेङाइ गाहाइ बिबानगोरा (Deputy Superintendent of Police) रुना नेउग आरो जिला समाज अनसाइ बिफाननि बिबानगिरि प्रसान्ट बरा बिथां मोना फुंखा सुबुं महरै हांख्राइनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। लोगोसे मुलुगनि गथ' हिन्जावनि गावारि जौगानाय‌ (Personality Development), देहा सावस्रि (Health) आरो सोलोंथाय (Education) बाइदि बिथिङाव गोहो होसारनायनि गोनांथिनि सोमोन्दै बुंथियो‌ । बे हाबाफारियावनो सुडाकसिना बेजबरुवावा मेथाइ रोजाबनानै जथुम जानाय राज्यो-राजाखौ गोसो मुहिहोयो। डिम्पि चुटिया मुंनि हिन्जावा "नारी" गाहाइ लारिनि खन्थाइ आवरायो लोगोसे संगीता सइकीया आरो प्रियंका दास सानैया मोसानाय नि गेजेरजों बयखौबो रंजा होयो।

Also Read: कलाइगाव नि एम एल ए महेश्वर बर’ बिगियान आरो कम्पिउटारनि न’माखौ बेखेवबाय

Also Watch: All Assam Bengali Youth Students’ Federation in Biswanath demands error-free NRC

Next Story
गाहाय रादाब