Begin typing your search above and press return to search.

कृष्ण कान्त सनदिकै स्टेट अपेन इउनिभारसिटियाव साख्रि (कन्ट्रेकसुयेल) ओंखारदों

कृष्ण कान्त सनदिकै स्टेट अपेन इउनिभारसिटियाव साख्रि (कन्ट्रेकसुयेल) ओंखारदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Nov 2019 11:46 AM GMT

कृष्ण कान्त सनदिकै स्टेट अपेन इउनिभारसिटियाव साख्रि (कन्ट्रेकसुयेल) ओंखारदों

1. मासिनि मुं : अडिअ भिजुयेल प्रडाकसन

2. रोंगौथि : ग्रेजुवेट बिजाथि, एम ए, डिप्लमा,पि जि डिप्लमा आवथेगिरि

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: 01

4. दानबान्था : दानफायाव 10,000 रां

5. साख्रियाव नांथाबनाय सम : 3 दान (खामानियाव गोजोनब्ला 12 दान बारायनाय जागोन)

6. मावरौंगोथि : नै बोसोर गियान रौंगोथि थाथारनांगोन जेरै ( इडिटिं सफ्तवेर एफ सि पि- एक्स/10), (ग्राफिक्स नलेज) , (कम्पिउटारनि गियान रौंगोथि एम एस वर्ड, फट'सप, करेल ड्र बायदि)

7. आर'ज गाबहरनायनि जोबथा सान: 04/12/2019

8. इन्टिरभिउनि रोखोम : वाक इन इन्टिरभिउ

माबोरै आर'ज गाबहरनो : गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुरनि लाष्टगेटाव थानाय कृष्ण कान्त सनदिकै स्टेट अपेन इउनिभारसिटिनि दिपुटि डाइरेक्टरनि मावख'वाव 12/12/2019 खालाराव फुंनि 11 रिंगायाव वाक इन इन्टिरभिउ आन्जादाव गोसो गुदुं बिजाथिफोरा नंगुबै फोरमानथिजों जिरायनो हागोन।

Detail Notification: Click Here

Also Read: Central Institute of Technology, Recruitment 2019

Next Story
गाहाय रादाब