कुमार सन्जय कृष्णा आसाम सोरखारनि गाहाइ नेहाथारि महरै सायख' जाबाय

कुमार सन्जय कृष्णा आसाम सोरखारनि गाहाइ नेहाथारि महरै सायख' जाबाय

1985 नि खोलोबनि गोजौ थाखोनि आइ ए एस अफिसार कुमार सन्जय कृष्णखौ आसाम सोरखारनि गाहाइ नेहाथारि महरै सायख' जाबाय । बिथांआ दासान्दि आसाम सोरखारनि न'खर , राजखान्थि, अल'खद सामलाय,खारिथि आरो सुबुं फोनांजाब, प्रिन्टिं ष्टेसनारि बायदि बिफाननि बिबानाव खामानि मावलांगासिनो दं।

मख'जाथावदि दानि हादोरसानि गाहाइ नेहाथारि आइ एस अफिसार आलक कुमार निफ्राय फैगो 31 डिसेम्बराव बिबान आजावगोन । कुमार सन्जय कृष्णा बोखावजायै कामरुपनि जिला बेंगिरिनि बिबानाव दंमोन।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com