Begin typing your search above and press return to search.

एल आइ सि नि हाउसिं फाइनेन्साव साख्रि ओंखारदों

एल आइ सि नि हाउसिं फाइनेन्साव साख्रि ओंखारदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Dec 2019 2:17 PM GMT

एल आइ सि नि हाउसिं फाइनेन्साव साख्रि ओंखारदों

1. मासिनि मुं : एसिसटेन मेनेजार लिगेल

2. रोंगौथि : एल एल बि उथ्रिनाय बिजाथि (55%) ।

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: 35

4. दानबान्था : दानफायाव 32,815 रां

5. बैसो : 25-30 बोसोर

सायख'नायनि बिथा : अनलाइन आन्जाद आरो इन्टारभिउ

आर'ज गाबहरनायनि फिस : 500 रां

आर'ज गाबहरनो थाखाय : गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एल आइ सि एइदस एफ एलनि वेबसाइटनि गेजेरजों आर'ज गाबहरनो हागोन।

गोनांथार खालार :

अनलाइन रेजिस्ट्रेसन आरो पेमेन्ट : 02/12/2019

अनलाइन रेजिस्ट्रेसन आरो पेमेन्टनि जोबथा सान : 16/12/2019

अनलाइन आन्जादाव नुजाथिनायनि सान : 27/01/2020

Details: Click Here

Also Read: NF Railway Job for Scouts and Guides Quota

Next Story
गाहाय रादाब