Begin typing your search above and press return to search.

मंगलदैआव जान आरग्य यजना नि सायाव सांग्रांथि फोरसावनाय

मंगलदैआव जान आरग्य यजना नि सायाव सांग्रांथि फोरसावनाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Oct 2019 10:24 AM GMT

मंगलदैः दरं जिल्लानि सिंआव थानाय मंगलदैआव पारलियेमेन्ट्रि सोद्रमा दिलिप सयकियाआ आयुसमान भारत, पि.एम जान आरग्य यजना मिरुआरि देहा सावस्रि मावबिथिं खौ लानानै बेनि गोनांथिफोरनि सोमोन्दै नसुंसेयारिफोरजों मानि थाखाय बेफोरखौ नांगौ बेफोरनि सोमोन्दै गोनां सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय जादों।

पारलियेमेन्ट्रि सोद्रमा दिलिप सयकियाआ थोंजोङै मावबिबानगिरि बादियै माखासे दान मोननाय (Beneficiaries) खोलोब मावबिथिंखौ लानानै सुबुंफोरनो बेनि गोनांथिनि सायखव गोनां सांग्रांथि फोसावनाय हाबाफारिखौ दरं जिल्ला मंगलदैनि भेबारघात जायगायाव सुनिबाराव खुंदों।

बे हाबाफारिआव नुजाहैनो हानाय, देहायारि मावगिरि , मावगिरि, बिफाननि हान्जा बयखौबो लाना सइकिया बिथांआ फोरमायो जायनि थाखाय बे गेदेन दान होनाय(Beneficiaries) माव बिथांखिआ भारत हादोरना मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय मिरु सोरखार नि मोनसे भारतखौ बेराम गैया अदेबानि देहा गोग्गो दानायनि गेदेर थांखि होनना फोरमायो।

"जायनि थाखाय बे मावबिथांखिखौ मावनाओ लानाया हादोरनि 50 कौति सुबुंखौ लानानै जेराव 2011 माइथायनि सुबुं सानखो बादि दरं जिल्लानिफ्राय 65,000 नखरफोरखौ लाफानाय जादों " होनना बिथाङा बुङो।

दान मोनगिरि (Beneficiaries) माखासे सुबुंफोरा बे हाबाफारिआव बे मावबिथांखिनिफ्राय बोरै मदद मोननो हादों बेफोरखौ बुंथिना लायो। दान होनाय (Beneficiaries) मावबिथांखिनि गेजेरजों देहा नायजिरनायनि गेजेरजों मोजां मुलिफोर मोननायनि गेजेरजों बेरामफोरा फाहामजानायखौ मानसिफोरनो मंगलदै गेरिमारिनि जामुचना बिस्वास, मदैबरि बेजपारानि निमाय कलिता आरो धुला खाटानियापारानि आमिना खाथुन बिथांमोना फोरमायनानै होयो।

बे हाबाफारिआव गाहायै मंगलदै लेगिसलेटर गुरुज्यति दास, जिल्ला बेंगिरिनि बिथोन माव देहायारि सावस्रि बिफाननि नभाज्यति अजा आरो दरंनि देहायारि सावस्रि लोगोआरि ड. रुपाल नानिसा बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बिथांमोनखौ ऐम.पि साइकियाआ मान फालिजों बरायना लायो।

Also Read: दुलाराय आसाम फरायसा आफाद नोगोरारि सोदां बिल नि हेंथायै 4 नबेम्बराव गोरायै सोमावसारगोन

Also Watch: Married Man arrested for allegedly killing Girlfriend after impregnating her

Next Story
गाहाय रादाब