Begin typing your search above and press return to search.

 मंगलदै बियाबनि एम एल ए गरुज्यति दासआ मासि आवथेगिरि फरायसाफोरखौ मददनि सिमान

 मंगलदै बियाबनि एम एल ए गरुज्यति दासआ मासि आवथेगिरि फरायसाफोरखौ मददनि सिमान

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  29 Oct 2019 11:33 AM GMT

Mangaldai : सासे फरायसाया गावनि फरायसा जिउआव गोथौयै गोसो होसारनानै फरायनायाव नांथाबना हेंथा, जेंना जेंगोनाखौ नेवसिनानै सिगांलांङोब्ला साफ्रोमबो फरायसाया जाफुंसार जायो। लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरा फरायनायजों समान समानै मरेल भेलु आरो आइन आब्रुथिनि सायाव नोजोर होथारनांगोन जाहाथे समाजनि थार गोसोनि साफा साफा सुबुंआ समाजखौ दैदेनलांनो हायो होन्ना बुंथियो । मख'जाथावदि बे बिबुंथिखौ दरं जिलानि सिगां सारिनि सोलोंथाइ फसंथान नर्थ इष्ट एकादेमीनि बान्था रान्नाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मंगलदै बिधान सभा बियाबनि बि जे पि एम एल ए (Legislator) गरुज्योति दास बिथाङा बे बिबुंथिखौ लाखियो।

जिला बिजाब बाख्रि नब्लां (District Library Auditorium) आव सनिबार (Saturday) नि मोनायाव बान्जायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जायगानि एम एल ए (Legislator) गरुज्यति दास बिथाङा गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद (HSLC) आरो गेजेरारि गोजौसिन जोबथा आन्जाद (HSSLC) आव साबसिनै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ हादोरनि जायखिजाया खना खनलानि गोजौ सोलोंथाइ फसंथानाव फरायनायनि थाखाय गावनो बिबान लागोन होन्ना फोसावना हरो आरोबाव लोगोसे बे खाबुखौ आजावनो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाखौ खावलाय हरो।

मख'जाथावदि आफां आसाम दरं जिलानि सिङाव सिगां सारिनि सोलोंथाइ फसंथान नर्थ इष्ट एकादेमीनि बान्था रान्नाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मंगलदै बिधान सभा बियाब (Legislative Assembly Constituency) नि बि जे पि एम एल ए (Legislator) गरुज्योति दास बिथाङा 2018 माइथाइ बोसोरनि फरायसा बान्था (Students of the Year 2018) हिया शर्मा आरो मृग'लेखा दत्तखौ 2019 माइथाइ बोसोरनि फरायसा बान्था (Students of the Year , 2019) गथायनाय जायो। रायखांनो गोनां दि बोसोरनि फरायसा बान्था (Students of the Year) सिगां सारिनि सोलोंथाइ फसंथान नर्थ इष्ट एकादेमीनि गायसनगिबि गोरायुं (Founder Principal) आरो गागि आयेन बिजिरगिरि (Lawyer) भबानि प्रसाद मित्र बिथांनि मुंआव बे बाख्नायथाव बान्थाखौ रान्नाय जायो। लोगोसे बेवहायनो उफ्रा गियान आर्जिनायनि बेलायाव बिहोमा होलांनायनि थाखाय सोलोंथाइ फसंथाननिनो फरायसा रक्टिम ज्यति काश्यप, जयुतपल भरतद्वज आरो पार्दिन खानखौ रान्ना होलांङो।

मख'जाथावदि जायगानि रादाब बुथुमगिरि (Media Person) भार्गब कुमार दास आरो आब्दुल खालेक मोना माननि आलासि (Guest of Honour) महरै नुजाथिफैना बान्था आवग्रिनाय फरायसा फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसाफोरखौ नोजोर लाखिनानै थार लामाजों आगान सुरलांनो दिथा आरो थुलुंगाखां बिबुंथि होयो। लोगोसे हारिमुवारि बादायलायनायाव (Cultural Competition) देरहासात जानो हानाय फरायसा देरहासात जानांनाय बादायगिरिखौ बान्था रानहरो।

Also Read : आसाम सोरखारखौ ट्राइबेल संधआ उदां हा आरो उदां पाट्टा नि गथायनाय नि गोख्रों दाबि दैखांदों

Next Story
गाहाय रादाब