Begin typing your search above and press return to search.

कक्राझाराव आइजोनि मान सन्मान आरो जिउ रैखाथिनि थाखाय हान्जा सुरदों

कक्राझाराव आइजोनि मान सन्मान आरो जिउ रैखाथिनि थाखाय हान्जा सुरदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Sep 2019 9:34 AM GMT

कक्राझार ,15 सेप्टेमबर: राज्योनि दाब दाब जायगायाव आइजो माहारि आरो हिन्जावफोरनि सायाव इनाय अनागार खामानि सिरिबाङै सोलिनायखौ जिंगासिनाय आरो सिगिहोदों सोद्रोम समाजखौ। बर'लेण्ड नि बिखा कक्राझाराव आइजो माहारि आरो फरायसुलि नि सायाव इनाय अय्थासार, जिनाहारि खालामनाय,साइबार बुलियिं बन्द खालामनाय आरो दायनिगिरि खौ थाबैनो गोख्रों साजा होनांगौनि स्ल'गानजों होज्रिखाव होज्रिखाव कक्राझार सोरखारि फरायसालिमा आरो बागानसालि तेङाबारि जोहोलाव दैमालु रड सान्तिनगर जिला बेंगिरिनि दरखं जाना प्रगति भबनाव थुंगेयो। जेराव अगेन इनाय खामानि सोलिबाय थानायनि थाखाय सांग्रां आइजो आरो समाज सिबियारिया बाहागो लाहैयो। बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथाननि फरायसा, एन जि अ नि सोद्रोमा, गौथुमनि मावथिफोराबो दंमोन।

बर'नि सासे आइजो दैदेनगिरि, लिरगिरि आरो ट्राइबेल कपारेटिभ मार्केट देफलपमेन्ट फेडारेसन ( ट्रिफेड ) नि लेङाइ मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, कक्राझार सोरखारि फरायसालिमा आरो साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोनगिरि अन्जालि बसुमतारी, जाखांफुनाय आइजो लिरगिरि रानी हेलेन वारी आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि रंगिना बरग'यारिजों लोगोसे गोबां गुनगोनां सुबुंफोरा हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ रंगिना संगिना खालामो।

मख'जाथावदि सासे सांग्रां आइजो दैदेनगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ साननैसोनि सिगाङाव दुथांनि हान्जाया सिगिहोनानै पेयिं गेस्टाव थानाय फरायसुलिजों जाफ्लेनाय जाथायखौ स्प्रे बाहायनानै गाग्लोबनाय आरो उन्दुबाय थानाय समाव गाज्रि नुथाय सावगारि दिखांनानै ससियेल मिडियाव हगारनायखौ दुखु फोरमायो। मख'लांनो गोनांदि होज्रिखाव होज्रिखावनानै अख्रां गोमखांहोनाय हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय सांग्रां आइजो दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथि सोद्रोमा मोना जिला आरो पुलिस खुंथाइखौ फरायसुलि थाग्रा न' सिङाव जर जुलुमै हाबहैनाय खामानिखौ नोजोर लाखिना बन्द खालामनांगौनि दाबि दैखाङो। दाब दाब जायगानिफ्राइ फरायहैनो फैनाय हिन्जाव फरायसा आरो आइजो माहारिनि मान सन्मान आरो जिउ रैखाथि रोखा खालामनायनि राहा लानांगौ होनना बुंथियो रंगिना बरग'यारिया। पुलिसनि आइजो बेटेलियन थिसननाय, हराव आइजो पुलिसनि पेट्रलिं आरो गोनांथार जायगाफोराव सि सि केमेरा फसंनाय आरो मुंदांखा आइजोखौ लाना टास्क फर्स दाफुंना दुखुथिया आइजो माहारिनो न्याय होनायखौ रोखा खालामनो जिला खुंथाइनो गारांसेयैनो खावलायो।

Also Read: हाग्रामाया एफ आर आइ नि सायाव गर्खा फरायसा आफादजों जथुम

Also Watch: Sivasagar Boy shines in Superstar Singer, enters top 10 | The Sentinel News | Assam News

Next Story
गाहाय रादाब