Begin typing your search above and press return to search.

सा-सानजानि गोगोम हारिमुआ इन्टारेकसन दिन्थिफुंसालि हाबाफारियाव रिफिखां जाबाय

सा-सानजानि गोगोम हारिमुआ इन्टारेकसन दिन्थिफुंसालि हाबाफारियाव रिफिखां जाबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Oct 2019 1:52 PM GMT

हारिनि बिफा गेदेमा महात्मा गान्धीनि 150 थि जोनोम सान (Birth Anniversary) गोसोखांनानै समबाराव गुवाहाटी नोगोरमानि स'नाराम गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार (Playground) आव मेगा माल्टिमिडिया इन्टारेकसन दिन्थिफुंसालि हाबाफारिया गोजोनै थुंगियो। मख'जाथावदि गासै सान स्नि मेहेर गोनां हाबाफारियाव फावथाइ, मोसाग्लांनाय बाइदि दिन्थिफुंनाय जायो।

सा-सानजा राज्योनि नेरसोनखौ लानानै 5 धन्टा मोसाग्लांनाया नुजाथिनाय गासै राज्यो-राजानि मेगन नोजोर बोगथाबहोयो। जेराव बिहु, सत्रीया,भरताल नृत्य, गायन बायन, मिसिं बिहु, सन'वाल कसारि बिहु बायदिसिना हारिमुवारि मोसाग्लांनाय दिन्थिनाय जायो। बेयो सप्ताहनि गोलाव मेहेर गोनां हाबाफारिखौ गुवाहाटीनि आउटरिस बिउर' मुंनि गौथुमनि बान्जायनायाव खुंजादोंमोन।

कामरुप मेट्रपलिटान जिलानि जिला बेंगिरि बिश्वजित पेगु बिथाङा गाहाइ आलासि महरै थुंगिनाय सानखालि नुजाफैना बुंङो दि सा-सानजा हालामाव थानांनाय बाइदिमैया हारि हारिसानि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाखां होनांगोन। जेराव मिथिंगायारि सोमखोर हालामाव आलो गोजोनै जिउ खांनाय हारि हारिसानि राव महर मुस्रिखौ दावलां होनायनि गोनांथि दं।

सा-सानजा हालामनि खारिथि आरो फोसावथाय मिनिस्थ्रि नि गाहाइ सामलायगोरा एल आर बिश्वनाथ बिथाङा गावनि बराय बिबुंथियाव फोरमायहरो दि सप्ताह गोलाव हाबाफारि आजावनाया 10000 बर्ग फुट दब्लाइ गोनां दुलाराय सा-सानजा ओनसोलाव बेनो गिबि नाजानाय। मेगा माल्टिमिडिया इन्टारेकसन दिन्थिफुंसालि हाबाफारियाव गेदेमा महात्मा गान्धीनि जिउ सानस्रि आरो सान्थौखौ दिन्थिनाय जायो।

बे हाबाफारि जों लोब्बा लाखिनानै गेदेमा महात्मा गान्धीआ नाजावनाय स्वस' भारत मावबिथांखिनि सायाव गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथाननिफ्राय बाहागो लाफैनाय फरायसाफोरनि गेजेराव सावगारि आखिनाय बादायलायनाय जायो, उनाव बिजिरगिरिनि सायख'नायनि बिथायाव साबसिन सावगारि बोनायाव देरहासात जानाय फरायसाफोरखौ बान्था रानना होनाय जायो। लोगोसे गुवाहाटीनि आउटरिस बिउर'नि मावथिफारियाफोरखौ दुखु खस्थ'यै हाबाफारिखौ गोजोनै जाफुंसार जानायाव मदद होनायनि थाखाय मान सिबियो।

Also Read: बङाइगावआव नंखाय फैसाजों लोगोसे सासे सुबुंआ हमजादों

Also Watch: Broad daylight Smuggling of Timbers near Bordumsa-Pengri Road

Next Story
गाहाय रादाब