Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटीयाव मेट्र रेल बिथांखि: रांखान्थि बिथिंनि थिरांथा लानो हायाखै

गुवाहाटीयाव मेट्र रेल बिथांखि: रांखान्थि बिथिंनि थिरांथा लानो हायाखै

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  31 Oct 2019 7:31 AM GMT

Guwahati : आसाम सोरखारनि नाजानायाव गुवाहाटी नोगोरमायाव डिजिटेल इन्डियानि महर गुरस्लायनायनाय थांखि जों गोलाव समनिफ्राइ Rail-Based Mass Rapid Transport System (MRTS) थामहिनबा मेट्र ट्रेन फसंनाय खोथा। नाथाय दासिम हालागै आसाम सोरखारा रोगानाय समान समानै रांखान्थियारि बिथिङावबो जेबो रोखोमनि थिरांथा लानो हायाखै।

मख'जाथावदि बुधबार खालि गुवाहाटी जौगाखां बिफान (Development Dept) नि मन्थ्रि सिद्धार्थ भट्टाचार्य बिथांखौ दिसपुराव गावनि मावखुलियाव Railway Infrastructure Technical & Economic Services नि मोनसे थान्दै हान्जाया लोगो हमहैना मोनसे प्रजेन्टेसन दिन्थिनाय जायो। रायखांनो गोनां दि Mass Rapid Transport System (MRTS) नि थान्दै हान्जानि सोद्रोमा मोना मोनथाम रोखोमनि खान्थिखौ दिन्थिना होयो। बेफोरा जादों फारियै मेट्र रेल, मेट्र लाइट सिस्टेम आरो इलिभेटेट बास रेपिद सिस्टेम । लोगोसे गुवाहाटी मेट्रपलिटान सिङाव Mass Rapid Transport System (MRTS) नि थान्दै हान्जाया मोनब्रै लामा (Corridor) सिनायथि खालामहोयो।

मख'जाथावदि Railway Infrastructure Technical & Economic Services (RITES) नि मोनसे थान्दै हान्जाया प्रजेन्टेसन दिन्थिनाय उनाव खौरांगिरिजों जानाय मुगा मुगि बुब्लियाव गुवाहाटी जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि सिद्धार्थ भट्टाचार्य बिथांआ बुङो दि जों बे थांखिनि सायाव गोजौ फारसे दावखोलांनायाव खामानि मावगासिनो दं। दासिमाव गुवाहाटी जौगाखां बिफाना एम आर टि एस बिथांखिनि केबिनेट न'ट थियारि खालामगोन आरो मोनब्रै लामा (Corridor) खौ सिनायनाय जागोन। जोंङो ब्रै दाननि गेजेराव राइट्स बिफानारिखौ जोंनि थिरांथा खौ गथायगोन।

हादोरनां गेजेरारि रांआरि फसंथान JICA (Japan International Cooperation Society) Asian Development Bank आरो World Bank बायदिया MTRS प्रजेक्ट नि खामानि मावनायाव हेफाजाब होगोन नामा सान्नानै होन्ना नायगासिनो दं।

बिथांआ आरोबाव फिन बुंथियो दि भारत सोरखारनि डि पि आर गनायथि होनायनि उनाव द' दाननि गेजेराव प्रजेक्ट आखायाव लानाय जागोन होन्ना मिजिंथिनाय जादों। मख'जाथावदि मिरु केबिनेट जथुम्मा हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो डि पि आर फोजोबनायजों लोगोसे रांखान्थियारि बिथिंआवबो जोबथा न'ट होदों।

2016 माइथायनि 23 फेब्रुवारियाव बै समनि हादोरसायारि केबिनेटआ गुवाहाटी मेट्र रेल कर्परेसन लिमिटेड गायसंनो थिरांथा लादोंमोन। बै समनि गिबि मन्थ्रि तरुन गगै बिथांआ 2016 माइथायनि 29 फेब्रुवारियाव गुवाहाटीआव मेट्र रेल प्रजेक्टनि बिथा गायसनदोंमोन

जेखिजादोला मानो उनाव फिन 2016 माइथायाव बि जे पि नि दैदेननाय हादोरसा सोरखारा गोदान महर होनानै खामानि मावलांङो। बेवहायनो डि पि आर थाम थिम खालामनो बिथोन होदोंमोन। गासै डि पि आर आ 2013 निफ्राय 2015 सिम ट्रफिक डाटा स्टादी महरै लानाय जायै। उनाव डि पि आर खारिथिखौ हादोरसा सोरखारखौ 2017 माइथायाव गथायनाय जादोंमोन।

मिरु मिनिस्थ्रिया दासिमाव हादोरनि नोगोरमाखौ मोनसे बाहागोआव बोखावनाय जादों आरो एम आर टि एस प्रजेक्ट नि नंगुबै पारामेटार जगायहोनो खामानि मावलांगासिनो दं। आरो दानि गुवाहाटी नोगोरमायाव एम आर टि एस प्रजेक्ट खान्थि बादियै जौगा गासिनो दं फोरमायदों।

Also Read : गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बान्था गथायबाय

Next Story
गाहाय रादाब