Begin typing your search above and press return to search.

टेट आन्जाद मिरुनि सिंङाव मबाइलजों गुबुन जुन्थि बाहायनायनि गनायथि गैया

टेट आन्जाद मिरुनि सिंङाव मबाइलजों गुबुन जुन्थि बाहायनायनि गनायथि गैया

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 Nov 2019 9:30 AM GMT

Tezpur : सोलिफु बोसोरनि 10 नबेम्बर अक्ट'याव हादोरसानि गुबुन गुबुन जिलानि जायगाफोराव खुंफुंजानो गोनां गुदि आरो गोजौ थाखोनि फोरोंगिरि सायख' आन्जाद (Teachers Eligibility Test) खौ गाहामै गाहाम खुंनो थाखाय (Smooth Conduct) सुनितपुर जिल्ला खुंथाय (District Administration) साखा फारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दासिमाव जिल्ला खुंथाइ बिफाननि बिबानगोरा मोना आन्जादाव जिरायनो गोनां बिजाथिफोरखौ माखासे खान्थि खाजानानै होदों जेराव बिसोरो आन्जाद खथानि सिङाव मबाइल फन, कम्पिउटार, केलकुलेथ'र, एयार फन, टेबलेट, दैनि बथल, स्केल, बिजाब बायदि जायखिजाया मोब्लिबारि जुन्थि (Electronic Devices) बाहायनायनि गनायथि गैया एबा हानाय नङा। आरो जुदि सोरनिबा आन्जादाव जिरायनाय बिजाथिया मान होनानै सोलिया एबा आजावना लाया अब्ला बिथांनि हेंथायै खान्थि बादियै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।

रायखांनो गोनां दि सोलिफु दाननि 10 नबेम्बर अक्ट'याव हादोरसानि गुबुन गुबुन जिलानि जायगाफोराव खुंफुंजानो गोनां बादि सुनितपुर जिल्ला खुंथाया जर'खा राहा लामा लानानै जिला बेंगिरिनि मावखुलि खथायाव जथुमनाय हाबाफारियाव जिला बेंगिरि (Deputy Commissioner) मानबेन्द्र प्रताप सिं बिथाङा गावनो मासिगिरि महरै सामलायलांनाय हाबाफारियाव जिला जौगाखां कमिसोनार (District Development Commissioner) फारुक आलम आरो जिलानि गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगोरा (Top Officials ) मोना नुजाथिफैयो।

रायखांनो गोनां दि बे सिगांग्रो जथुम्मायावनो जिलानि सिङाव थानाय सोलोंथाइ बिफान (Education Department) नि गासैबो मावख'गोरा नंथारगौ खान्थिजों मान होनानै गाहामै गाहाम फोरोंगिरि सायख' आन्जाद (Teachers Eligibility Test) खुफुंलांनो हायो। बेजों लोगोसे बै सावराय जथुमावनो थोजासे बिबांनि पुलिस रैखाथि हान्जा थिसननो बिथोन हरो जाहाथे माबा दावराव दावसि जाथाय सोमजियोब्ला आइन आब्रुथि थासारिखौ सामलायनो हायो। आन्जाद थिलिफ्राय आन्जादलाइखौ गुबुन जायगायाव लांनायाव पुलिस एस्कर्ट नोजोराव लांनो खावलायो। दासिमाव सुनितपुरनि जिला बेंगिरि मानबेन्द्र प्रताप सिं बिथाङा सोलिफु दाननि 10 नबेम्बर अक्ट'याव हादोरसानि गुबुन गुबुन जिलानि जायगाफोराव खुंफुंजानो गोनां बादि जिल्ला खुंथाया जर'खा राहा लामा महरै U/S 144 आइन आन्जाद मिरु नि सिङाव आरो बायजोआव टेट नेम खान्थि फोनांनो बिथोन हरनाय जादों।

Also Read : इस पि डब्लिउ एस आफादगिरि दिलिप नुनिसाया आलादा डिमाराजि दाफुंनांगौनि दाबि दैखांबाय

Also Watch: Muslim Chatra Sanstha lodged FIR against BJP Leader Satya Ranjan Bora in Sonitpur

Next Story
गाहाय रादाब