Begin typing your search above and press return to search.

कक्राझाराव गोदान बर' फिसार सावथुन 'गोथार' बेखेवबाय

कक्राझाराव गोदान बर फिसार सावथुन गोथार बेखेवबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Sep 2019 11:23 AM GMT

कक्राझार, 15 सेप्टेमबर: कक्राझारनि रामफलबिलाव बर' सावथुन मुलुग नि मुंदांखा फावखुंग्रि रिया ब्रह्म नि आर.बि. पाब्लिकेसननि बेनाराव फोसाव जानाय ब्रैथि गोदान बर' फिसार सावथुन 'गोथार' बेखेवबाय। बि पि एफ दोलोनि कक्राझार सोनाब बियाबनि एम एल ए रबिराम नार्जारिआ गोबां राज्यो राजानि नुजाथिनायाव आर एन ब्रह्म गोसोखां फोथाराव प्रिमियाम दिन्थिफुंनायखौ बेखेवनानै होयो।

मख'जाथावदि बे सावथुन बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बर' सावथुन मुलुग नि मुंदांखा फावखुंग्रिफोरा फारियै हेलिना, फुजि, सुखबिर, रिया आरो थाख्लायाबो नुजाफैयो।

"गोथार" बर' सावथुनखौ बेखेवना नुजाथिनाय राज्यो-राजाखौ थांखिना एम एल ए नार्जारि आ बुंथियोदि सावथुन दारिमिना लाइमोन सेंग्रा हिन्जावखौ गावखौनो गाव फसंनायनि लामायाव बोखांनो हायो थामहिनबा केरियार नि खाबु होयो। बिथां नार्जारिया गावनि बिबुंथियाव मख'लांना बुंथियो दि बर' सावथुन महरगिरि आरो दिहुनगिरि रिया ब्रह्मनि सामलायनाय आर एन ब्रह्म नि प्रडाक्टसना सावथुन जौगानायाव गोनांथार बिफाव दं आरो हिन्दी सावथुनाव बाहायनाय बादियैनो बर' सावथुनआवबो गोदान दावगाफुनाय बिरोंदामिननि जुन्थि बाहायनायाव गोसो होदों । सावथुना सुबुं माहारिनि राव, हारिमु, जिउ खुंनाय आसार-खान्थिफोरा फैसालिनि गेजेरजों बेरखांङो।

रबिराम नार्जारिआ बर'लेण्ड हालामाव सावथुन दारिमिनखौ फौजौखांनायनि बेलायाव माइलखुन्थिया गायसंनायनि खोथा दैखाङो। सावथुन फावखुंग्रि अदेबानि गोथार सावथुननि दिहुनगिरि रिया ब्रह्मा गिबि प्रिमियाम दिन्थिफुंनायावनो नायगिरिनि अन्जिमा नुहरना गावखौनो गोजोननाय फोरमायो। बिथांनि बेयो ब्रैथि सावथुन आरो गाहाम जाफुंसार जानो हादों। बिथांआ मिजिं थिदों दि हालामनि राज्यो-राजा आरो सावथुन अनसायगिरिफोरजों बाख्नायजादों। सावथुननि महरगिरि फारियै लिंसार, हेलिना, फुजि, सुखबिर,थाख्लाय , राजस्रि, अरायथा आरो फोजौखां बायदि बायदि। सावथुननि लिरगिरि पंकज लाहारि आरो डिरेक्टर राजा नार्जारि। मख'जाथावदि बे गाहाम बर' सावथुन "गोथार"खौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसि नि एम सि एल ए जतिन्द्र ब्रह्म , सिरां जिलानि जिला बेंगिरि पि . तालुकदार आरो कक्राझार जिलानि गाहाइ पुलिसनि बिबानगोरा राजेन सिं, उफ्रा गाहाइ पुलिसनि बिबानगोरा रसि रानि शर्माजों गोबां राज्यो-राजायाबो नुजाथिफैयो।

Also Read: राज्योआव गारि मथरनि रेजिजट्रेसनाव गोहोम खोख्लैयाखै

Also watch: Commissioner of Police Deepak Kumar on Kumarpara Murder Incident

Next Story
गाहाय रादाब