पि. एस. स्रिधरन पिल्लाइआ मिज'रामनि गोदान राज्यो बेंगिरि महरै समायखिरा लाबाय

पि. एस. स्रिधरन पिल्लाइआ मिज'रामनि गोदान राज्यो बेंगिरि महरै समायखिरा लाबाय

केरेलानि सासे बयजोंबो मिथिजानाय गागि आयेन बिजिरगिरि पि. एस. स्रिधरन पिल्लाइआ सा-सानजा भारतनि मिज'रामनि गोदान राज्यो बेंगिरि महरै मंग'लबार खालि समायखिरा लायो। बिथांआ मिज'रामनि 21थि राज्यो बेंगिरि महरै जिरायगोन।

मख'जाथावदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाइ बिजिरगिरि (Chief Justice) अजय लाम्बा बिथांनि सिगाङाव राज भवनाव समायखिरा लाहोनानै होयो।

रायखांनो गोनां दि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि एम जरामथांगा, मिज'राम लेजिसलेटिभ एसेमबलिनि बुंथिगिरि लाललिलरियाना साइल', केबिनेट मन्थ्रि हान्जा, एम एल ए हान्जा आरो गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि गागि बिबानगोरा मोना नुजाथिफैयो।

मोनथिनो हानाय सुलुंनि बादिब्ला गोदानै राज्यो बेंगिरि मानाव गेदेर पि. एस. स्रिधरन पिल्लाइआ मिरु निफ्राय गासैबो रोखोमनि मदद हेफाजाब आरो हादोरसानि राज्यो-राजानि गोजोन थासारि सोमजिनायाव गोनांथि होगोन। लोगोसे गासैबो थाखोयाव जौगाखांनाय , दावबायारि बिथिं आरो फोनांजाब गोहोनि गेजेरजों हालामखौ जौगाखांनायाव गोनांथार बिहोमा होलांनांगोन।

राज्यो बेंगिरि बादि गेदेर बिबान नाजावनाया आंनि गिबि रोंगौथि, आंङो केरेलानि बादि गोबां बिथिंङाव बे हादोरसानि राज्यो-राजाफोरजों गोरोबलायनो हानायाव बारा समनि गोनां जाया होन्ना बुंथियो। आं जेब्लाबो सुबुं समाजनि गाहाम खामानि मावलांनायनि गेजेरजों आवगायलांनो नाजागोन होन्नानै फोरमायो। आंनि राज्यो बेंगिरि बिबान समाव खाथि खालानि गामियारि सुबुंफोरजों रायज्लायनायाव गोनांथि होगोन। 1953 माइथायनि दिसेमबर दानाव केरेलानि सुकुमारन नाइर आरो भबानि आम्मानि फिसा गागि आयेन बिजिरगिरि पि. एस. स्रिधरन पिल्लाइआ जोनोम जादोंमोन। पान्दालामनि एन एस एस फरायसालिमानिफ्राय गावनि डिग्रि आजावो। बेनि उनाव फारि फारियै 1978 माइथायाव कालिकुट सोरखारि आयेन फरायसालिमानिफ्राय आयेन आयदायाव ग्रेजुवेट डिग्रि उथ्रिसारनो जानो हायो आरो बै मायथायावनो राजखान्थि फोथाराव गोदान आगान लायो अखिल भारतीय बिद्वार्थि परिषदाव हाबजेनो आरो उननि समाव नेहाथारि महरै थिसनजायो। 2003 निफ्राय 2006 माइथायसिम केरेला प्रदेश बि जे पि नि आफादगिरिनि मासियाव जिरायो आरो 2018 माइथायाव फिन हादोरसायारि कमिटि बि जे पि नि आफादगिरिनि मासियाव जिरायो।

Related Stories

No stories found.
logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com