Begin typing your search above and press return to search.

NRL आ दिस्पुर सरकारनो 168.02 कौटी रां गथायबाय

NRL आ दिस्पुर सरकारनो 168.02 कौटी रां गथायबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Sep 2018 8:23 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 22: सुक्रबाराव गुबाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय जनता भबनाव नुमिलिगड़ रिपाइनारि लिमिटेदनि(NRL) मेनेजिं डायरेक्टर एस.के. बरुवा बिथांआ गुबुन गुबुन NRL नि अफिसारफोरनि सिगांआव आसामनि गिबि मनट्री सर्बानन्द सनवाल बिथांनो 22.71 कौटी रांनि चेक गथायदों।

सामानै खम्पानिखौ दैदेन्नाय हिसाबै NRL आ दिस्पुर सरकारनो 2017-18 माइथायनि थाखाय 12.35 जौखोन्दो एबा गासै 168.02 कौटी रां गथायबाय होन्ना खौरां मोन्नाय जायो। सुक्रबाराव गथायनाय रांआ सिगांआव गथायनाय 145.31 कौटी रांनि दाजाबदेरनाय होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब