Begin typing your search above and press return to search.

Round of 16: बेलजियामा जापानखौ 3-2 आ फेजेनो

Round of 16: बेलजियामा जापानखौ 3-2 आ फेजेनो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 July 2018 7:57 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ 2: समबाराव रासियानि Rostov Stadium आव FIFA बुहुम कापनि Round of 16 आव बेलजियाम आरो जापान नि गेजेराव गेलेनायाव बेलजियामा जापानखौ 3-2 आ फेजेनो।

खावसे सम जोबजासे बल लानायनि जौकोन्दोआ खम बाराब्लाबो समान समान जाना थायो। 48 मिनीटाव जापाननि Genki Haraguchi आ बल लाना खारलांनानै गल सोनो हाना 1-0 आव सिगाङो। 52 मिनीटाव जापाननि Takashi Inui आ गल सोनो हाबावो आरो 2-0 आव सिगांलाङो। 69 मिनीटाव बेलजियामनि Jan Vertonghen 15 सो गोजान आगाननिफ्राय खरजों हेद होनानै गल सोनो हाफिन्नानै 2-1 जाफिनो 74 मिनीटाव बेलजियामनि Maroaune Fellain आ गल सोनो हाफिन्नानै समान समान जाफिनो। 86 मिनीटाव जापाननि गल किपार Eiji Kawashima खनसेनो खननै गल जोसन्नायखौ लाखिनानै जापानखौ फोथांना लाखियो आरो सम जोबजासे समान समान गेलेयो। जेब्ला सम जोबनानै 4 मिनीट बारायनो गोनां जायो अब्ला 4 मिनीटनि सम जोबनायाव बेलजियामनि Nacer Chadli आ गल सोनो हानानै बेलजियामा जापानखौ 3-2 आ फेजेन्नो हायो।

Next Story
गाहाय रादाब