Begin typing your search above and press return to search.

राज्योनि सत्रफोरखौ जौगाखांनायनि थाखाय 2 कौटि रां रानना हरबाय

राज्योनि सत्रफोरखौ जौगाखांनायनि थाखाय 2 कौटि रां रानना हरबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Sep 2019 9:58 AM GMT

गुवाहाटी : आसाम सोरखारा राज्योनि दाब दाब जायगायाव थानाय सत्रखौ जौगाखां होनाय थांखियै 2 कौटि रां राननानै होदों। गुबैयै बे 2 कौटि रां दोहोरोमारि फसंथानफोरखौ संरैखाथि आरो जौगाखांनायनि मोन्थोर लानानै आजावनाय जादों। गंफ्रोमबो जिलानि जिला बेंगिरिनि जोहै राज्योनि पुरातत्व बिफाना बे बिथांखि खौ मावफुं मह'र होहरगोन।

मख'जाथावदि 2018-19 माइथायनि राज्योनि पुरातत्व बिफाननि दारै गासै 20 सत्रया सायख' जाखादों। बे बिथांखिनि सिङाव गंफा गंफा सत्र आव 10 लाख रां खर्सा खालामनाय जागोन। बे बिथांखिखौ सिगांलांहोनाय उदिस लानानै दासिमाव जिला बेंगिरिनि सिम फान्ड दैथाय हरनाय जादों , आरो डि सि बिथांआनो सत्रफोराव रां हगारहरगोन आरो बिदिनो नांगौथार बादियै सत्रफोरा रां खरसा खालामगोन।

नगाव जिला कलियाबर बियाबनि एम एल ए आरो मन्थ्रि केसब महन्त आ "दि सेन्टिनेल" खौरांलाइ जों मुगा मुगि जानायाव बुंथियो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय सोरखारनि गुबुन गुबुन मोनसे गाहाइ नोजोरा राज्योनि खना खनलायाव थानाय सत्रफोरखौ जौगाखां होनाय। ओंखायनो सोरखारा गुबुन गुबुन दोहोरोमारि फसंथानजों लोगोसे सत्रफोरखौ रांङारि मदद होनाय जादों।

राज्योनि पुरातत्व बिफानजों सायख' जाखानाय सत्रफोरनि गेजेराव दं माजुलि जिलानि बर आलेंंङि सत्र, गवालपारा जिलानि बगुवानाव थानाय केवलिया हाटी सत्र, कामरुप जिलानि 1 नं लाउकरि सत्र, लक्षिमपुर बगीनदीनि धरमरा सत्र, धुबुरिनि दिनदिङा सत्र, डिब्रुगर जिला नि साबुवाआव थानाय दिन्जय सत्र, गलाधाट जिलानि बकाधाटाव थानाय सिपहा सत्र,गहपुरनि राजबारि बेलगुरि सत्र, बिश्वनाथनि कमलाबारि सत्र,सिबसागर जिलानि सालागुरि आरो कुवरपुर बरधाटपार सत्र, बरपेटा जिलानि रामचरन ठाकुर सत्र,बेलबारि,पाटशालानि अक'या सत्र; मरिगाव जिलानि टराबारि कालसिला सत्र आरो नावकाटा कालसिला सत्र ;नगाव जिलानि पुनिया सत्र,सिपहा सत्र,ननैनि भागबती ब्रह्मसारी सत्र बाइदि बाइदि।

Also Read: M/s कार्बन रिसर्स प्राइभेट लिमिटेडखौ बन्द खालामनो जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन

Also Watch: 'Aponar Apon Ghar' & 'Abhinandan' Scheme inaugurated in Guwahati

Next Story
गाहाय रादाब